GIS – havainnollista paikkatietoa

Suuri osa logistiikan suunnittelussa käsiteltävästä tiedosta on sidottu paikkaan. GIS-paikkatietojärjestelmä (geographic information system) antaa mahdollisuudet havainnollistaa tieto ymmärrettävään muotoon. Suurikin määrä dataa voidaan saada kertavilkaisulla ymmärrettäväksi sijoittamalla tieto graafisesti karttapohjalle. Paikkatietoanalyyseissa käytetään yritysten omaa dataa tai esimerkiksi tilastokeskuksen keräämää aineistoa ja niiden yhdistelmiä.

Logistiikan suunnittelussa paikkatietoanalyysia voidaan käyttää toimipisteverkoston ja toimipisteiden saavutettavuuden hahmottamiseen, uusien toimipisteiden sijaintipäätösten tukemiseen, potentiaalisten asiakkaiden sijainnin selvittämiseen tai vaikka kilpailutilanteen hahmottamiseen. GIS-ohjelmistolla voidaan myös tehdä jakelusuunnitelmia ja reittisuunnitelmia, jotka saadaan karttapohjalla havainnolliseen muotoon. Lisätietoja antaa Petri Niemi.