Logistiikan tietojärjestelmät

Logistiikan tietojärjestelmät

Yrityksen logistiikan, kuten materiaalinkäsittelyjärjestelmien, kehittäminen on useasti yhteydessä tietojärjestelmiin. EP-Logistics tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita myös logistiikan tietojärjestelmien hankintaan, käyttöön ja kehittämiseen liittyen. Yhdessä logistiikan asiantuntijuuden, asiakastoimialojen tuntemuksen ja tietoteknisen osaamisen avulla EP-Logistics pystyy tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisia ja riippumattomia palveluita juuri oikeaan tarpeeseen.

Keskeistä osaamistamme teknologian ja sovelluksien osalta

 • Tuotantolaitosten ja tukkukauppojen tietojärjestelmät, tuotannonohjaus, toiminnanohjaus (ERP)
 • Materiaalinkäsittelyn ja -varastoinnin järjestelmät (WMS) sekä automaattivarastot
 • Toimitusketjun hallinta
 • Simulointi
 • Tunnistusteknologioiden hyödyntäminen
 • Aluevalvonta- ja porttijärjestelmät
 • Viestinvälitys ja tiedonsiirto
 • Sähköiset palvelut ja järjestelmäintegraatio
 • GIS

Hyödyt

Toimeksiannoissa asiakkaamme tavoittelevat usein seuraavia asioita:

 • Fyysisen logistiikan kehitystarpeiden huomioiminen järjestelmähankkeissa
 • Asiantuntemus järjestelmätoimituksen määrittely- ja tarjouspyyntövaiheessa
 • Asiantunteva asiakkaan edunvalvonta toteutusvaiheessa
 • Riippumattoman tahon käyttö hankekoordinointiin monitoimittajaprojekteissa
 • Asiantunteva toiminnan ohjaus konsortiohankkeissa (joissa asiakkaita on useita)
 • Riippumaton neuvonantaja järjestelmähankkeissa