Satama

Sataman logistiikka

GIS

GIS

Toimiva sataman logistiikka edellyttää toimivaa vesi-, maantie- ja raideliikennettä. Logistiikan tehokkuuteen satamissa ja satamaliikenteessä voidaan vaikuttaa kaukonäköisellä sekä ajan tasalla pidettävällä yleissuunnitelmalla. Toimintaympäristössä, kalustossa ja tavararyhmissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös olemassa oleviin rakenteisiin. Tarjoamme logistiikan suunnittelu- ja kehityspalveluita sekä niin sanottujen greenfield-projektien että olemassa olevien rakenteiden ja toimintojen re-engineering tarpeisiin.