Layoutin suunnittelu on perusta tehokkaalle tilankäytölle

Layoutin suunnittelun avulla sijoitetaan esimerkiksi toiminnot, varastot ja tuotantolinjat paikoilleen. Oikein tehty layout mahdollistaa tehokkaat materiaalivirrat, kevyet työvaiheiden väliset puskurit ja tilan tehokkaan käytön. Layoutin suunnittelussa huomioidaan tarvittavat toiminnot, käsittelytilat, kulkuväylät, huoltotilat ja mahdolliset varaukset tuleville tarpeille.

EP-Logisticsilla on vuosikymmenten kokemus layout-suunnittelusta niin teollisuuden, kaupan kuin logistiikka-alan toimijoiden hankkeissa. Lisätietoja antaa Petri Niemi.

Layoutin suunnittelu on oleellinen vaihe uudishankkeissa mutta myös hyvä keino olemassa olevien tilojen toimivuuden parantamisessa. Esimerkiksi uusien tuotantotilojen, varastojen, terminaalien ja piha-alueiden suunnitteluun kuuluu layoutin suunnittelua. Karkea layoutin suunnittelu kannattaa tehdä varhaisessa vaiheessa tilatarvearvion yhteydessä. Hankkeen edetessä layoutin suunnittelu tehdään esimerkiksi laite- ja varastotekniikkatarkkuuteen. Olemassa olevien tilojen toimivuutta ja tilan käytön tehokkuutta voidaan parantaa layoutin suunnittelulla jopa ilman suuria rakennusmuutostöitä.