Logistiikan tietojärjestelmäinvestointien hyötyjen arviointi

Tietojärjestelmäinvestointien hyötyjen arviointi on haastavaa, mutta sitäkin tärkeämpää onnistuneen investoinnin kannalta.

Huolellinen hyötyjen arviointi on tärkeää, koska se mahdollistaa investointiprojektien aikana keskittymisen oikeisiin asioihin ja näin ollen mahdollistaa hyötyjen toteutumisen ja toivotun lopputuloksen. Tyypillisesti tietojärjestelmäinvestointien kannattavuuden arvioinnissa osataan tunnistaa hyvin investointiin liittyvät kustannukset,  mutta hyötyjen ja mahdollisten haittojen arviointi jää usein heikommalle tasolle. Heikosti tehty hyötyjen arviointi johtaa helposti vääristyneisiin käsityksiin investoinnin lopputuloksesta ja pettymyksiin, kun tavoiteltuja hyötyjä ei saavutettukaan.

EP-Logisticsilla on tehty tietojärjestelmäinvestointien hyötyjen arviointiin liittyvää tutkimusta, jonka perusteella on kehitetty toimintamallit tietojärjestelmäinvestointien hyötyjen systemaattiseen ja kattavaan arviointiin.

  Huolellisella tietojärjestelmäinvestoinnin esiselvityksellä ja hyötyjen arvioinnilla voidaan tyypillisesti saavuttaa seuraavia hyötyjä:

  • Ymmärretään, millaisia hyötyjä on mahdollista saada tietojärjestelmäinvestoinnista ja miten ne syntyvät
  • Osataan kohdistaa investointipanostukset oikeisiin järjestelmäominaisuuksiin
  • Pystytään tekemään investointipäätökset paremmin perustein
  • Vältetään turhat investoinnit

  Tietojärjestelmäinvestointien hyötyjen arvioinnin lisäksi EP-Logistics auttaa yrityksiä myös muissa tietojärjestelmäinvestointeihin liittyvissä projekteissa aina ensimmäisistä esiselvitysvaiheista projektin toteuttamiseen ja käyttöönottoon saakka. Lisätietoja antaa Ville Hyvönen.