Kauppakeskuksen logistiikka vaatii huolellisen suunnittelun

kauppakeskus Iso Omenan käytävä

Kauppakeskuksen asiakasvirrat

EP-Logistics tekee tavaratalojen ja kauppakeskusten tavara- ja asiakasvirtaselvityksiä. Asiakasvirtaselvityksissä määritetään kaikki asiakasvirrat, jotka kulkevat keskuksessa. Kävijät muodostuvat julkisesta liikenteestä, autoilijoista, pyöräilijöistä ja jalankulkijoista. Asiakasvirtaselvityksessä selvitetään vuotuinen, päivittäinen ja huipputunnin asiakasmäärä.

Näiden tietojen perusteella mitoitetaan hissit, liukuportaat ja pysäköintipaikat sekä saadaan suunnittelua varten lisätietoa auto-, asiakas- ja ostoskärryvirroista.

Kauppakeskuksen tavarahuolto

Kauppakeskuksessa toimijoita on useita kymmeniä niin myynnin kuin tavarantoimittajien puolella. Kaikkien tavarantoimitusten yhteen sovittaminen on erittäin vaativaa. Suurin osa toimituksista tapahtuu aamun tunteina, etenkin tuoretavaroiden, joita toimitetaan päivittäistavarakauppoihin, ravintoloihin ja kahviloihin.

Näiden lisäksi on huolehdittava vaatteiden, urheiluvälineiden, kodinkoneiden ja muiden eri tuoteryhmien tavaroiden toimituksista. Kauppakeskuksen logistiikka koostuu monesta osatekijästä ja on edellytys keskuksen toimivuudelle ja viihtyisyydelle.

Suunnittelun työvaiheet

Tavarahuollon selvitykset

  • Tavaravirtojen kartoitus
  • Huoltoajoneuvoliikenteen määrä
  • Kuljetusten aikataulutus
  • Tavaravirtojen reititys myymälätiloissa
  • Toimituseräkoot

Toiminnallinen suunnittelu

  • Layout-suunnittelu
  • Tavaravirtojen simulointi
  • Huoltoajoneuvojen ajolinjojen mitoitus
  • Huoltohissien mitoitus

Kun edellä mainitut työvaiheet on käyty läpi, tuloksena on valmis ja selkeä kauppakeskuksen logistiikkasuunnitelma, jonka pohjalta arkkitehti tai rakentaja voi lähteä toteuttamaan projektia. Lisätietoja antaa Petri Niemi.