Lean karsii hukkatekijät

Kaizen (japani): ”jatkuva parantaminen”.

Lean on alun perin tuotantoympäristöön kehitetty toimintamalli, jossa kantavana ideana on kaiken hukan karsiminen toiminnasta. Karsimalla erilaisia hukkatekijöitä saadaan tuotannon läpimenoajat nopeammiksi, vapautetaan pääomaa, parannetaan laatua ja yrityksen kannattavuutta. Tavoitteena ei kuitenkaan ole lisätä henkilöstön työtahtia, vaan tehdä työ järkevämmin. Tuotantoympäristön lisäksi lean-filosofiaa voi hyvin soveltaa myös varastointiin, sairaaloihin tai toimistorutiineihin. 

EP-Logistics tuo osaamisensa lean-projekteihin ja soveltaa sen periaatteita tarpeen mukaan myös muihin kehityshankkeisiin. Lisätietoja antaa Petri Niemi.

Tuotannon tehostamis- ja sujuvoittamisprojektiin liittyy usein myös muita alaprojekteja, joilla toimintaa kehitetään. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Työn standardointi, tehtävien määrittely ja näiden suunnittelu ja ohjeistus
  • Kaizen, systemaattisesti toteutettava jatkuva parantaminen