Euro-friwa-autostore

Yleistä automaattivarastoista

Varastotoiminnot vaativat usein paljon henkilöstöresursseja ja tilaa yritykseltä. Lisäksi keräily perinteisin keinoin on iso kustannus yrityksille, koska se vaatii koulutettua työvoimaa, joka suostuu työskentelemään vuoroissa. Automaattivarastot pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin.

Automaattiset varastointi- ja noutojärjestelmät (englanniksi automated storage and retrieval system tai lyhennettynä ASRS) koostuvat erilaisista tietokoneohjatuista järjestelmistä, jotka varastoivat tai noutavat kuormia varastopaikoista keräilyasemiin työntekijöiden keräiltäväksi. Automaattivarastojen etuja perinteisiin varastoihin verrattuna ovat muun muassa pienempi tilantarve, mukautuvuus kysyntään sekä jatkuvan käytön mahdollisuus.

Pientavaralle tarkoitettuja automaattivarastoja on lukuisia tyyppejä kevyemmistä pystymallisista pientavara-automaateista ja karusellivarastoista suurempiin miniload- ja shuttle-laatikkovarastoihin. Näiden kahden viimeisen tyyppisiin varastoihin palaamme myöhemmin omassa blogitekstissään. Keskitytään tässä blogissa kuutionmallisiin robottivarastoihin. Tällä hetkellä yksi tunnetuimmista automaattivarastojärjestelmistä on Autostore. Esimerkiksi Verkkokauppa.com investoi varastoautomaatioon ja ottaa investoinnin ensimmäisessä vaiheessa Autostore-järjestelmän käyttöön. EP-Logistics on mukana Verkkokauppa.comin kumppanina Autostoren käyttöönotossa.

Tutkitaan seuraavaksi Autostoren avulla, miten edellä mainitut kuutionmalliset robottivarastot toimivat, ja miksi ne ovat tällä hetkellä niin suosittuja.

 

Miten Autostore toimii?

Autostore toimii kehikossa, jossa laatikot on asetettu pinoiksi. Keräilyrobotit liikkuvat kehikon päällä, josta ne etsivät sille asetetun kohteen keräiltäväksi.

Autostore koostuu viidestä pääkomponentista:

  1. Laatikot: tuotteet varastoidaan laatikoissa
  2. Kehikko: järjestelmä koostuu kehikosta, johon laatikoita kasataan päällekkäin
  3. Keräilyrobotit: robotit liikkuvat kehikon päällä, josta ne keräävät laatikoita
  4. Portit: robotit tuovat kerätyt laatikot porteille
  5. Ohjauskeskus: suunnittelee ja ohjaa Autostoren toimintaa

Alla oleva Autostoren video havainnollistaa toimintaperiaatteen.

Autostoren edut

Autostore ei ole saavuttanut suosiotaan turhaan. Sen käyttöönotto on tuonut yrityksille huomattavia etuja.

Tilankäyttö

  • Toimintalogiikkansa ansiosta Autostore on tiivein automaattivarasto. Autostore ei tarvitse erillisiä käytäviä liikkumiseen, jonka lisäksi laatikot ovat varastossa päällekkäin, ilman että niiden väliin jää tyhjää tilaa.
  • Rakenteensa ansiosta Autostore on myös helppo asentaa jo olemassa olevaan varastotilaan, eikä sitä varten tarvitse rakennuttaa uusia tiloja. Kehikon pystyy myös rakentamaan hyvin erilaisiin muotoihin.
  • Järjestelmää on mahdollista laajentaa, vaikka se olisi käytössä.

Tehokkuus ja kustannussäästöt

  • Autostore kuluttaa perinteistä varastojärjestelmää vähemmän energiaa eikä tarvitse esimerkiksi kattovalaistusta.
  • Autostoren käyttö säästää työvoimakustannuksissa ja voi olla perinteistä keräilyä 50 % tehokkaampaa.

 

Mitä haasteita ja rajoitteita Autostoreen liittyy?

Vaikka Autostoreen liittyy iso määrä hyviä ominaisuuksia, ei sekään ole täydellinen.

Yksi ongelmista Autostoren kohdalla liittyy sen tilaa säästävään toimintalogiikkaan. Kun laatikoita pinotaan järjestelmässä päällekkäin, osa tuotteista jää pinon alimmaisiksi. Autostoren mukaan järjestelmä oppii tunnistamaan, mitkä ovat hitaita tuotteita ja ne jäävät lopulta pinon alimmaisiksi ja nopeiten kiertävät tuotteet päätyvät pinon päälle. Kuitenkin joskus hitaasti kiertäviä tuotteita tarvitaan, ja silloin robotit joutuvat pinoamaan tuotteet kehikon päälle, saadakseen pohjalla olevia tuotteita. Jos yrityksen tuotteiden kysyntä vaihtelee paljon tuotteittain, voi tämä hidastaa merkittävästi Autostoren toimintaa.

Tuotteet, joita Autostoreen voidaan varastoida ovat rajatun kokoisia ja painoisia. Autostore tarjoaa kolmen korkuisia laatikoita: 220 mm, 330 mm ja 425 mm. Lisäksi laatikoille on asetettu 30 kg painoraja. Joten jos yrityksen varastossa on paljon tuotteita, jotka eivät mittojensa puolesta sovi laatikoihin tai ylittävät painorajan, ei Autostoren hankinta ole välttämättä kannattavaa.

Autostore-järjestelmällä on myös maksimikorkeus, joka on korkeimmillaan 425 mm korkeilla laatikoilla noin 6 metriä (14 laatikon pino). Jos olemassa olevat tilat ovat paljon korkeammat, ei kaikkea kapasiteettia saada hyödynnettyä Autostorella, vaikka se tihein automaattivarasto onkin.

Yksi automaattivarastoille yhteinen haaste on myös niiden rajallinen kyky mukautua kysynnän heilahteluihin. Automaattivarastosta saa ulos vain sen kapasiteetin verran maksimissaan, mutta manuaalivarastoon ihmisiä voi palkata aina lisää.

 

Kilpailevat kuutiomalliset automaattivarastot

Vaikka Autostore on tällä hetkellä suosittu, ei automaattivarastoa hankkiessa kannata rynnätä suoraan Autostore-talliin. On järkevää tutkia muita saatavilla olevia vaihtoehtoja ja puntaroida niiden etuja.

Attabotics

Yksi varteenotettava vaihtoehto Autostorelle on Attabotics-nimisen yrityksen tarjoama automaattivarasto. Attaboticsin järjestelmä on hyvin samankaltainen kuin Autostore, mutta sillä on omat etunsa verrattuna Autostoreen.

Attaboticsin järjestelmä toimii myös kehikkorakenteessa, jossa keräilijärobotit liikkuvat. Erona Autostoreen on kuitenkin se, että kehikossa on aukkoja, joista keräilijärobotit pystyvät laskeutumaan alas ja poimimaan kerättävän laatikon ilman, että ne nostavat päällä olevia laatikoita. Tämä mahdollistaa nopeamman keräilyn hitaasti kiertäville tuotteille, mutta toisaalta tämä ei mahdollista yhtä tiivistä varastorakennetta kuin Autostore. Autostore voi olla siis parempi ratkaisu yritykselle, jolla on rajoitetusti varastotilaa saatavilla ja Attabotics yritykselle, jolle kaikkien tuoteryhmien nopea keräily on tärkeää.

Allaoleva Attaboticsin ja Körberin video esittelee ratkaisua käytännössä.

Cimcorp

Toinen vaihtoehtoinen ratkaisu Autostorelle on Cimcorp-nimisen yhtiön valmistama portaalikeräilijä. Sitä käytetään erityisesti elintarviketeollisuudessa. Cimcorpin ratkaisu eroaa muista siinä, että se ei tarvitse erillistä kehikkoa laatikoille, vaan se pinoaa laatikot lattialle. Tämä pienentää huomattavasti investoinnin kokoa. Kääntöpuolena tälle on se, että Cimcorpin keräilijä vaatii melko korkean tilan, jotta se mahtuu toimimaan. Tilan pitää myös olla suorakaiteen muotoinen eikä siinä saa olla pilareita estämässä portaalinosturin liikettä.

Cimcorpin portaalikeräilijä kykenee nostamaan kokonaisia laatikkopinoja kerralla, joten sen keräily on varsin tehokasta, eikä laatikkojärjestyksellä siis ole samalla tavalla merkitystä kuin Autostoren ratkaisussa. Ongelmana aiemmin esiteltyihin ratkaisuihin verrattuna on se, että keräilijälle määrätyllä alueella voi olla vain yksi keräilijä. Kapasiteetti ei ole siis samalla tavalla laajennettava kuin lukuisiin pieniin robotteihin perustuvissa malleissa. Jos kapasiteettia halutaan kasvattaa, tarvitaan kokonaan uusi laatikkokenttä ja keräilijä.

Alla olevassa videossa kuvattu Cimcorpin portaalikeräilijä.

Yhteenveto

Artikkelissa on esitelty muutamia automaattivarastoja ja niiden etuja, ongelmia sekä eroavaisuuksia. Vaihtoehtoisissa ratkaisuissa on toki paljon muitakin eroja, joita ei voi kaikkia yhteen blogitekstiin mahduttaa. Voi olla hyvä idea napata asiantuntija mukaan yrityksen ulkopuolelta automaattivaraston hankintaprojektiin, koska näin voidaan varmistua siitä, että yrityksenne saa juuri tarpeitaan vastaavan varastoratkaisun.

Muita blogitekstejä:

Sisälogistiikka: Nämä Aiheet Puhuttavat Nyt [2024]

Mitkä ovat sisälogistiikan polttavia aiheita tällä hetkellä, joista SSI Schäferin konsulttipäivillä keskusteltiin?

Logimat 2024: Miltä Logistiikan Automaation Tulevaisuus Näyttää?

Mitkä tekijät jarruttavat ja mitkä kannustavat automaatioon? Mitkä tekijät puolestaan kertovat automaation tarpeesta?

Layout-suunnittelu: 9 Askeleen Opas Tehokkaaseen Layoutiin

Tämän oppaan avulla suunnittelet tehokkaan layoutin.