Logimat

Logimat on yksi merkittävimmistä logistiikka-alan tapahtumista maailmassa ja se houkuttelee vuosittain tuhansia osallistujia eri maista Saksan Stuttgartiin.

Tapahtuma kokoaa yhteen alan asiantuntijoita ja yrityksiä ympäri maailmaa. Tapahtumassa yritykset esittelevät uusia tuotteitaan, palveluitaan ja ratkaisujaan logistiikkaan ja varastointiin liittyen.

Logimat-tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua ja tutustua uusiin ratkaisuihin ja teknologioihin. Tapahtumassa esitellään muun muassa automaatio- ja robotiikkateknologioita, kuljetus- ja varastointiratkaisuja sekä ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä.

Kaksi konsulttiamme, Ari Ahonen ja Aleksi Pasanen, vierailivat Logimatissa ja tässä blogissa käsitellään heidän näkemyksiään tapahtumasta muutamien kysymysten avulla.

Mitkä olivat merkittävimmät Logimatissa esillä olleet trendit?

1. Robottikeräily

Keräily on ollut varastoautomaation puuttuva palanen. Automaattivarastoissa koneet tuovat laatikot keräilypisteille, mutta varsinainen keräilytapahtuma on ollut ihmisten tekemää. Nyt tämäkin alue on tulossa automaation piiriin.

Robottikeräilijät ovat laitteita, jotka ovat ohjelmoitu suorittamaan tilausten keräilyä automaattisesti. Robottikeräilijät valitsevat vaaditut tuotteet, keräävät ne ja asettavat tuotteet asiakkaan tilausten mukaisesti laatikoihin.

Keräily on toistuva, usein hyvin yksipuolinen sekä aikaa vievä toiminto, joka ei ole ihmisoperaattorille kovin ergonomista. Robottikeräilijöiden ehdottomia vahvuuksia ovat muun muassa kyky toimia ympärivuorokautisesti sekä tarkka ja nopea keräily.

Yritykset voivat parantaa tehokkuuttaan hyödyntämällä robottikeräilyä. Yhä useammat yritykset ovatkin siirtymässä robottikeräilyyn, jotta he pysyvät kilpailukykyisinä.

2. Konenäköratkaisut

Konenäköjärjestelmät mahdollistavat tavaroiden tarkan tunnistamisen kameroiden ja muiden sensoreiden avulla. Kehittynyt konenäköteknologia voi parantaa toiminnan tehokkuutta, tarkkuutta ja turvallisuutta, sillä sen avulla muun muassa robottikeräily on nopeampaa ja tarkempaa ja vihivaunut mukautuvat ympäristöönsä paremmin. Lisäksi konenäön avulla voidaan suorittaa toimia, jotka ovat aikaisemmin vaatineet työvaiheiden etukäteistä ohjelmointia.

Monet sisälogistiikan prosessit voivat hyötyä konenäköratkaisuista. Logimatissa konenäköratkaisuita oli käytetty muun muassa vihivaunujen optiikkaan, optiseen merkkien tunnistamiseen sekä tuotteiden tunnistamiseen robottikeräilyssä.

3. Vihivaunujen yhdistäminen tuotantoprosessiin

Tyypillisesti vihivaunuja on käytetty tavaroiden siirtämiseen ottopisteeltä jättöpisteelle. Logimatissa näkyi kuitenkin trendi, jossa moni toimittaja oli yhdistänyt vihivaununsa muuhun tuotantoprosessin automaatioon.

Esimerkkinä Ari ja Aleksi mainitsivat Element Logicin, jonka keräilyrobotti kerää AutoStoren keruupisteeltä tavaraa vihivaunuun, joka puolestaan kuljettaa keruulaatikon vaikkapa pakkaamoon.

Videossa Swisslogin ja Nomagicin robottikeräilijät, jotka voidaan hankkia esimerkiksi AutoStoren yhteyteen.

Mikä oli Logimatin kiinnostavin teknologia, tuote tai ratkaisu?

1. Vihivaunujen käyttö kuljettimien tilalla

Exotecin ratkaisu, jossa vihivaunut siirtävät tavaraa suoraan hyllypaikkojen, keruupisteiden sekä sisäänsyötön välillä. Ratkaisu mahdollistaa pienemmän tilankäytön, kun ei tarvita kuljettimia ja antaa mahdollisuuden mukauttaa prosesseja joustavammin. Tässä on kuitenkin huomioitava, että kuljettimet ovat halvempia tavaran siirrossa.

2. Vihivaunujen konenäköteknologia

Vihivaunujen konenäköteknologia ympäristön havainnoinnissa. Konenäköteknologian avulla vihivaunut voivat valita reittinsä hetkellisen tilanteen perusteella. Tämä nopeuttaa siis vihivaunujen toimintaa.

Videolla näkyy Exotecin ratkaisu toiminnassa.

Mitkä ovat tärkeimmät logistiikan kehitysnäkymät ja haasteet, jotka tulee tulevaisuudessa huomioida?

Automaatioratkaisuiden määrä. Erilaisia vihivaunuja sekä niiden toimittajia on tullut markkinoille todella suuri määrä. Sama koskee myös erilaisia automaattisia varastoratkaisuita. Esimerkiksi AutoStore-toimittajia messuilla oli ainakin viisi kappaletta.

Vaihtoehtoisten ratkaisuiden määrä voi aiheuttaa ongelmia yrityksille, sillä ratkaisuiden vertailu voi olla hyvin haastavaa ja aikaa vievää. Tämän lisäksi eri toimittajat voivat käyttää erilaisia termejä asioista, mikä voi mutkistaa vertailua entisestään.

Tämän vuoksi on tärkeää käyttää aikaa ja vaivaa uuden ratkaisun valintaan ja varmistaa, että ehdotettu ratkaisu sopii juuri omaan käyttötarpeeseen ja on mahdollisimman tehokas käytössä.

Voit varata kanssamme ilmaisen tapaamisen, jossa voimme yhdessä keskustella automaation sopivuudesta yrityksesi tarpeisiin.

Mitä Logimatissa kannattaa huomioida?

Messuilla näkee paljon erilaisia ratkaisuja samoihin tehtäviin ja lähes kaikki toimivat hyvin demoympäristöissään. Demojen perusteella ei kuitenkaan pysty päättelemään järjestelmien toimivuutta ja kannattavuutta isomman kokonaisuuden yhteydessä.

Lisäksi kansainvälisessä tapahtumassa, kuten Logimatissa, on toimittajia ympäri maailman. On tärkeää huomioida, että läheskään kaikki näistä toimittajista eivät myy järjestelmiään tai pysty tarjoamaan tukipalveluitaan Pohjoismaissa, saati Suomessa.

Vinkkejä tai suosituksia yrityksille oman logistiikkansa kehittämiseksi Logimatin pohjalta?

Tuottavuuden parantaminen on keskiössä, kun yritys haluaa parantaa kilpailukykyään. Logimat tarjosi runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla yritykset voivat parantaa tuottavuuttaan kasvattamalla tuotantonsa automaatioastetta. Automaatioasteen kasvattaminen on siis tarkastelun arvoinen asia.

Kun erilaisia ratkaisuja on tarjolla huima määrä, haasteena on löytää alueet, joissa automaatio on kannattavaa, selvittää vaihtoehdot laajasta tarjonnasta ja löytää paras toimittaja.

Muita blogitekstejä:

Logimat 2024: Miltä Logistiikan Automaation Tulevaisuus Näyttää?

Mitkä tekijät jarruttavat ja mitkä kannustavat automaatioon? Mitkä tekijät puolestaan kertovat automaation tarpeesta?

Layout-suunnittelu: 9 Askeleen Opas Tehokkaaseen Layoutiin

Tämän oppaan avulla suunnittelet tehokkaan layoutin.

Varastoinnin ulkoistaminen: edut, ongelmat ja 3PL-kumppanin valinta

Varastoinnin ulkoistamisessa etujen ja haasteiden harkinta on tärkeää. Oikean 3PL-kumppanin valinta on avain onnistumiseen.