Logistiikan tutkimus ja kehitys

Yrityksille hyvä logistinen kilpailukyky on markkinoilla pysymisen ja menestymisen edellytys. Nykyiset kehityssuuntaukset tuotantotoiminnassa (mm. ydinosaamiseen keskittyminen, tuotannon hajauttaminen ja verkostoitunut tuotanto) edellyttävät yrityksiltä uusia toimintatapoja ja asettavat erilaisia vaateita toiminnan kehittämiselle. Verkostoituneessa toimintaympäristössä toimittaessa kilpailua käydään entistä enemmän toimitusketjujen eikä yksittäisten yritysten välillä. Menestyminen tulee entistä voimakkaammin riippumaan kyvykkyydestä monipuoliseen verkostoyhteistyöhön.

EP-Logisticsilla on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus logistiikan tutkimus ja kehitys -toiminnasta sekä yritysten ja julkisen tahon kanssa yhteistyössä tehtävistä kehittämishankkeista. Erilaisia T&K -toiminnan muotoja ovat mm. verkosto- ja moniasiakashankkeet, EU-hankkeet, strategiset ja feasibility study -selvitykset, T&K-rahoituksen hankkiminen yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille sekä valtakunnallisten ja kansainvälisten logistiikan tutkimusohjelmien koordinointi. Lisätietoja antaa Pekka Korpiharju.

Tyypillisiä kehittämisen osa-alueita ja tehtäviä logistiikan tutkimus ja kehitys -sektorilla ovat esimerkiksi:

  • Toimitusketjun hallinta ja kehittäminen (SCM)
  • Verkostoitunut tuotanto ja verkostotoiminnan kehittäminen
  • Uudet logistiset toimintamallit ja teknologiat
  • Hankintatoiminta
  • Logistiset järjestelmät ja –ketjut
  • Ulkoistaminen ja kumppanuustoiminta