Rekisteriseloste

EP-Logistics Oy:n uutiskirjerekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

EP-Logistics Oy (Y-tunnus 2259958-7)

Nuijamiestentie 5 C, 3. krs

00400 Helsinki

info@ep.fi

+358 9 134 4531

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

info@ep.fi

+358 9 134 4531

3 Rekisterin nimi

EP-Logistics Oy:n uutiskirjerekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on EP-Logistics Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisen uutiskirjeen muodossa. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää maksimissaan neljästi vuodessa sähköpostitse tietoa logistiikan ajankohtaisista aiheista sekä EP-Logisticsin tuotteista ja palveluista.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko liittynyt listalle itse osoitteessa www.ep.fi tai edustaa yritystä, joka on tai on ollut EP-Logisticsin asiakas.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille muutoin kuin se on tarpeen viestinnän toteuttamiseksi, ks. kohta 8.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

EP-Logistics käyttää uutiskirjeviestinnässään MailChimp-sähköpostipalvelua. MailChimp on Yhdysvaltalainen yhtiö, jonka vuoksi henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojatut henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa. Lisätietoja palvelun turvallisuudesta osoitteessa https://mailchimp.com/about/security/.