Tehdassuunnittelu kattaa tuotantolaitoksen suunnittelun kaikki vaiheet

tehdassuunnittelun havainnekuva

Tehdassuunnittelu käsittää tuotantolaitoksen suunnittelun kaikki vaiheet konseptisuunnittelusta toiminnalliseen suunnitteluun ja toteutussuunnitteluun asti. Tehdassuunnittelua tehdään sekä kokonaan uusiin laitoksiin että laajennuksiin.

Suunnittelun ensimmäinen vaihe on konseptisuunnittelu, jossa tarkastellaan vaihtoehtoisia tuotanto- ja toimintatapoja. Seuraava askel on toimintamallin valinta, jossa tarjolla olevista vaihtoehdoista valitaan tuotannon käyttöön mitoitusarvoiltaan ja joustavuudeltaan parhaiten soveltuva malli.

Konseptisuunnittelun lisäksi tehdassuunnitteluun kuuluu

  • Tarveanalyysi
  • Toteutussuunnittelu
  • Materiaalivirtojen suunnittelu
  • Toiminnanohjaus
  • Rakennuksen mitoitus
  • Piha-alueen ja liittymien mitoitus
  • Laitespesifikaatiot

Kun edellä mainitut työvaiheet on käyty läpi, tuottaa tehdassuunnittelu valmiin ja selkeän suunnitelman, jonka pohjalta arkkitehti tai rakentaja voi lähteä toteuttamaan projektia. EP-Logisticsilla on pitkä historia tehdassuunnittelussa. Lisätietoja antaa Petri Niemi.