Toimituslogistiikka on materiaalivirtojen hallintaa

ilmakuva tokmannin varastosta

Materiaalivirta on hallittava raaka-ainelähteiltä asiakkaalle. Toimituslogistiikka kattaa materiaalivirtaan liittyvän informaation ja fyysisen käsittelyn hankinnasta tuotteiden käyttäjille. Toimituslogistiikan ratkaisut ja laatu vaikuttavat mm. toimitusaikoihin, toimintakustannuksiin ja käyttöpääoman tarpeeseen. Logistisen ketjun kehittämisen päätavoite on yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Lisätietoja antaa Petri Niemi.

Esimerkkejä toimituslogistiikkaan liittyvistä selvityksistä

  • Varastoinnin porrastus: Portaiden määrä ja mitä varastoidaan eri portaissa, jotta saavutetaan toivottu toimituskyky mahdollisimman vähillä resursseilla.
  • Tilausohjautuvuuden lisääminen: Kuinka myynnin ja tuotannon tarpeet voidaan sovittaa toisiinsa kilpailukykyä lisäävästi?
  • Kysynnän hallinta: Suuret varastot ja pitkät tilaus-toimitusajat vääristävät tehtaan näkemän kysynnän aiheuttaen turhia heilahteluja.
  • Tilaus-toimitusprosessin nopea läpimenoaika: Läpimenoaikoja pienentämällä, sekä toimintaa kehittämällä päästään nopeampaan ja joustavampaan asiakaspalveluun ja tehostetaan tuotantoa.
  • Yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen: Tilaus-toimitusprosessin rakenteen ja toiminnan tulee avautua jokaiselle työntekijälle. EP-Logisticsin asiantuntemus kattaa logistiikan sekä strategisen, rakenteellisen että toiminnallisen kehittämisen.