Tuotantologistiikka

pick-to-light keräily

Materiaalivirta on hallittava raaka-ainelähteiltä asiakkaalle. Tuotantologistiikka kattaa materiaalivirtaan liittyvän informaation ja fyysisen käsittelyn hankinnasta tuotannon kautta lähetyksiin. Tuotantologistiikan periaatteet ja laatu vaikuttavat mm. läpimenoaikoihin, keskeneräiseen tuotantoon ja varastojen kokoihin. Tuotannon logistisen ketjun kehittämisen päätavoite on yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. EP-Logisticsilla on vahva kokemus tuotantologistiikan vaativista suunnittelutehtävistä. Tällaisia ovat mm. materiaalivirtojen, läpimenoaikojen, toimitustäsmällisyyden, tuotannonohjauksen ja layoutin sekä tietojärjestelmien kehittäminen.

EP-Logisticsin vahvaa perinteistä osaamisaluetta ovat automaattiset materiaalinkäsittelyjärjestelmät ja niiden ohjaus. Olemme olleet luomassa Suomen kehittyneimpiä logistiikkaratkaisuja monilla teollisuuden aloilla. Tyypillisiä tehtäviä tuotantologistiikan kehittämisessä ovat esimerkiksi läpimenoajan kehittäminen, toimitusaikapidon varmistaminen, materiaalivirtojen kehittäminen, automaattinen materiaalinkäsittely, tietojärjestelmien suunnittelu sekä tehdas- ja laitossuunnittelu. Lisätietoja antaa Ville Hyvönen.