Tehokkaat varastotoiminnot ovat kriittinen osa yrityksen operatiivisen toiminnan sujuvuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Varastoinnin ulkoistaminen voi olla yksi keino vaikuttaa näihin.

Tässä artikkelissa pyrimme antamaan näkökulmia varastoinnin ulkoistamisesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaasi.

Käsittelemme niin varaston ulkoistamisen etuja kuin myös erilaisia kompastuskiviä, joihin yritykset ovat törmänneet ulkoistaessaan varastoaan. Näiden lisäksi annamme vinkkejä, joiden avulla voit varmistaa, että löydät yrityksellesi parhaan mahdollisen kumppanin varastoinnin ulkoistamiseksi.

Info:

3PL eli 3rd party logistics eli kolmannen osapuolen logistiikka tarkoittaa yleisimmin ulkoista palveluntarjoajaa, jolle yritykset voivat ulkoistaa toimitusketjun palveluita. Artikkelissa puhuttaessa 3PL-kumppanista tarkoitetaan sillä palveluvaraston tarjoajaa.

Varastoinnin ulkoistamisen edut

Tässä blogitekstissä käydään läpi seuraavat hyödyt, joita yritys voi saavuttaa ulkoistamalla varastotoimintonsa:

1. Keskittyminen ydinliiketoimintaan
2. Joustavuus
3. Kustannussäästöt ja vähemmän sitoutunutta pääomaa
4. Asiantuntijuus
5. Kehittyneet ratkaisut
6. Ideaali sijainti
7. Vähemmän henkilöstöhallintoa
8. Lisäarvopalvelut

1. Keskittyminen ydinliiketoimintaan

Usein organisaatioiden on kannattavaa miettiä, missä ne oikeasti ovat taitavia. Ajan ja resurssien ohjaaminen näihin toimintoihin on liiketoiminnan kannalta järkevää. Harva yritys esimerkiksi tuottaa kaikki raaka-aineensa, jatkojalostaa tuotteensa ja jakelee ne asiakkailleen itsenäisesti.

Kaikkien yritysten kohdalla varastointi ei välttämättä kuulu tähän ydinosaamiseen. Tällöin yrityksen on syytä pohtia, kannattaisiko vastuu varastoinnista siirtää jollekin taholle, jonka ydinosaamista se puolestaan on.

2. Joustavuus

Jos liiketoimintasi on kausiluonteista, ei ole kannattavaa maksaa tyhjistä hyllyistä silkasta omistamisen ilosta. Laadukas 3PL-kumppani pystyy skaalautumaan yrityksesi liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Parhaimman hyödyn yritys saa, jos sesonki on vastakkainen muiden asiakkaiden kanssa. Tällöin 3PL-operaattori voi optimoida omaa tilankäyttöään ja hinta voi olla alempi.

Avatessasi uutta liiketoimintaa, et joudu rakentamaan lisää varastotilaa, vaan voit laajentaa sopimustasi ulkoisen varastoinnin tarjoajan kanssa. Ulkoisen varastoinnin tarjoajaa valitessa on syytä kuitenkin huomioida, miten joustavaa palvelua he voivat sinulle tarjota.

3. Kustannussäästöt ja vähemmän sitoutunutta pääomaa

Varastointi sitoo pääomaa muun muassa tilojen sekä laitteiden muodossa. Laajentaessaan toimintaansa yritys saattaa joutua investoimaan esimerkiksi uuteen varastorakennukseen. Kun varastointi ulkoistetaan, voit käyttää rahat yrityksesi ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Kun suuria investointeja ei tarvitse tehdä, pienenee myös yrityksesi taloudellinen riski.

4. Asiantuntijuus

Jos valitset kokeneen palveluntarjoajan, pääset hyötymään heidän kartuttamastaan kokemuksesta. Osaava 3PL-palveluntarjoaja ymmärtää, miten varasto kannattaa optimoida. Hyvin optimoitu varasto palvelee tehokkaasti eri jakelukanavia ja mahdollistaa korkean palvelutason.

Koska varastointi on 3PL-kumppanin ydinliiketoimintaa, pyrkii se kehittämään jatkuvasti prosessejaan. Kehittyneet prosessit näkyvät sinulle tehokkuutena ja tuottavuutena ja viime kädessä palvelun hinnassa.

3PL-palveluntarjoaja seuraa myös alan säädöksiä, joten sinulta säästyy vaiva pienten yksityiskohtien muistamiselta. Säädökset voivat liittyä muun muassa vaarallisiin aineisiin ja työturvallisuuteen.

5. Kehittyneet ratkaisut

3PL-toimijoilla voi olla erilaisia kehittyneitä ratkaisuita käytössään. Tällaisten ratkaisuiden hankkiminen omaan varastoon voisi olla esimerkiksi liian kallista tai haastavaa. Kun teet yhteistyötä teknisesti kyvykkään 3PL-toimijan kanssa, hyödyt samalla heidän teknologioistaan.

3PL-kumppanin tehokas varastonhallintajärjestelmä voi mahdollistaa sinulle esimerkiksi pääsyn reaaliaikaiseen yksityiskohtaiseen dataan. Jos 3PL-kumppanilla on moderni ja tehokas varastonhallintajärjestelmä, voi yrityksesi mahdollisesti investoida kevyempään järjestelmään. Tarvitset kuitenkin omankin järjestelmän, koska sen avulla pysyt ajan tasalla esimerkiksi yrityksesi varaston sisällöstä ja täydennystarpeista.

Perinteisesti 3PL-toimijat ovat olleet melko konservatiivisia investoimaan automaatioon. Tähän on syynä sopimuskauden lyhyt kesto. Viime aikoina investointeja pientavara-automaatioon on kuitenkin tehty. Tämä voi olla mahdollisuus pienelle toimijalle, jolle automaatio sopisi, mutta volyymit eivät tue oman automaation hankintaa.

6. Ideaali sijainti

Todennäköisesti haluat, että varastosi sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. 3PL-toimijoiden varastot sijaitsevat tyypillisesti tällaisissa strategisesti hyvissä paikoissa. Sijainnin osalta suurin hyöty kuitenkin saavutetaan, jos varasto halutaan kauemmas nykyisistä toiminnoista, esim. Keski-Eurooppaan, mutta ei ole halua perustaa omaa organisaatiota muualle. Tällöin paikallinen 3PL-kumppani voi olla hyvä ratkaisu.

7. Vähemmän henkilöstöhallintoa

Varaston toiminta vaatii henkilöstöä. Henkilöstö puolestaan vaatii esimerkiksi erilaisia henkilöstöhallinnon palveluita. Kun henkilöstö on 3PL-toimijan, et joudu itse keskittymään kouluttamiseen, palkanmaksuun tai suorituskyvyn hallintaan. Osaavan varastohenkilöstön hankinta voi olla myös haastavaa. Täytyy tosin todeta, että ei se aina ole ongelmatonta myöskään 3PL toimijoille.

8. Lisäarvopalvelut

Ulkoinen varasto ei ole välttämättä vain varasto, vaan se voi tuottaa muitakin palveluita kuin säilytystä ja keräilyä. Se voi sisältää esimerkiksi uudelleen pakkauksia tai tarroituksia. Ulkoinen palvelun tarjoaja voi olla myös erinomainen kumppani esimerkiksi verkkokauppapalveluissa. Varastotoimija voi tarjota verkkokauppa-alustan, jonka avulla päästään nopeasti käynnistämään oma verkkokauppa.

Varastoinnin ulkoistamisen haasteet

Netissä on runsaasti 3PL-toimijoiden kirjoittamia postauksia, joissa sinulle kerrotaan varaston ulkoistamisen eduista. Parhaan toimintatavan valitsemiseksi kannattaa kuitenkin myös pohtia, mitä haasteita varaston ulkoistamiseen voi liittyä. Näin voit muodostaa objektiivisen kuvan ulkoistamisen sopivuudesta oman yrityksesi tilanteeseen.

Haasteita, joihin yritykset ovat törmänneet ulkoistaessaan varastointiaan:

1. Palveluntarjoajan valinta
2. Johdon kontrollin menettäminen
3. Kommunikaatio ja yhteistyö
4. Suorituskyvyn hallinta
5. Kustannusten seuranta
6. Varasto ei ole välttämättä lähellä
7. Rajoittunut osaaminen toimialalta
8. Luottamuksellisuus ja turvallisuus
9. Varaston arvon kasvaminen

1. Palveluntarjoajan valinta

Oikean 3PL-kumppanin valinta yrityksellesi on kriittinen tehtävä. Oikeastaan mitkään edellä mainitut hyödyt eivät päde tilanteessa, jossa valitset väärän yhteistyökumppanin. Tämän takia on oleellista vertailla useita erilaisia 3PL-toimijoita ja harkita tarkkaan, mikä on juuri oikea kumppani yrityksellesi.

Tämän lisäksi operaattorin vaihtaminen on myös työläs ja kallis operaatio. Siihen vaaditaan paitsi fyysinen tavaroiden siirto, myös integraatiot omien tietojärjestelmien ja 3PL-toimijan varastonhallintajärjestelmän välille. Pahimmillaan toimituksiin tulee vielä katkoja ylimenokaudella.

2. Johdon kontrollin menettäminen

Kun olet ulkoistanut varastoinnin, et voi suoraan nähdä tai hallita sitä, mitä varastossa tapahtuu. Tämä voi huonossa tilanteessa johtaa laatuongelmiin, virheellisiin varastoarvoihin, vahingoittuneisiin tuotteisiin tai viivästyksiin toimituksissa.

Näitä samoja ongelmia voit kohdata myös omassa varastossasi, mutta niihin puuttuminen on oman varaston osalta huomattavasti helpompaa.

3. Kommunikaatio ja yhteistyö

Heikko kommunikaatio yrityksesi ja 3PL-toimijan välillä voi johtaa väärinymmärryksiin ja virheisiin. Viestintä oman organisaatiosi ulkopuolelle voi olla haastavampaa kuin viestintä oman organisaatiosi sisällä. Useat puhelinsoitot ja yhteydenotot asioiden hoitamiseksi voivat turhauttaa. Selkeää viestintää kaivataan, jotta esimerkiksi ongelmatilanteet saadaan tehokkaasti ratkaistua.

4. Suorituskyvyn hallinta

Jotta voit varmistaa, että yrityksesi logistiikka toimii tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, tarvitset erilaisia suorituskykymittareita. On tärkeää, että 3PL-kumppanisi ymmärtää ja pystyy toteuttamaan tarkalleen sinun tarvitsemasi mittarit, jotta voit seurata logistiikkasi toimivuutta.

Kykyä kehittää ja tehostaa työtä tarvitaan erityisesti suoritteissa, jotka eivät ole hinnoiteltu yksikköhinnoilla. Esimerkiksi jos 3PL-toimija tekee setitystä tuntihinnalla, on tuntihinnan lisäksi tärkeää, että työ on myös organisoitu tehokkaaksi.

5. Kustannusten seuranta

Oman varaston tapauksessa pystyt porautumaan kaikkiin kuluihin. Ulkoisen varaston tilanteessa tilanne voi olla toinen. 3PL-palveluntarjoajilla saattaa olla esimerkiksi monimutkaisia hinnoittelumalleja tai piilotettuja kuluja. Tällaisissa tilanteissa voi olla vaikea saavuttaa täyttä läpinäkyvyyttä, mikä vaikeuttaa yrityksesi kustannusten hallintaa. Toki myös oman varaston kulut saattavat olla hyvin piilossa kirjanpidossa.

3PL-toimijoiden käyttämät erilaiset hinnoittelumallit voivat myös vaikeuttaa toimijoiden antamien tarjousten vertailua.

6. Varasto ei ole välttämättä lähellä

On todennäköistä, että ulkoinen varasto ei sijaitse tismalleen samassa paikassa kuin muu yrityksesi. Jos valitset ulkoisen varaston, joka ei ole esimerkiksi samassa kaupungissa, voi säännöllinen vierailu varastolla viedä turhaa aikaa. Tässä tapauksessa tarvitset myös joissain tilanteissa jonkinlaisen runkokuljetuksen yrityksesi ja ulkoisen varaston välille.

7. Rajoittunut osaaminen toimialalta

Sinä tunnet yrityksesi liiketoiminnan varmasti paremmin kuin yksikään 3PL-toimija. 3PL-toimija, jolla ei ole minkäänlaista käsitystä toimialasi erityispiirteistä, on riski yrityksellesi. Tämä voi johtaa esimerkiksi virheisiin, jotka vahingoittavat varastoitavia tuotteita.

8. Luottamuksellisuus ja turvallisuus

Jos varastoimiisi tuotteisiin liittyy sensitiivistä tietoa, voi ulkoinen varastointi olla riski. Ulkoisen varaston henkilöstö pääsee tällöin käsiksi tuotteisiin ja kasvattaa tietovuodon riskiä. On myös tilanteita, joissa et halua tulla paljastaneeksi asiakkaidesi tietoja ulkopuolisille tahoille.

9. Varaston arvon kasvaminen

Kun varasto ei ole enää omissa tiloissa, voi varastoon kertyä nimikkeitä, jotka eivät enää liiku. Ulkoinen varastoija laskuttaa näidenkin tuotteiden säilytyksestä. Ulkoista varastoa tulee hoitaa kuten omaakin ja karsia sieltä sellaiset nimikkeet, jotka liikkuvat huonosti. Mikäli varastointia tarvitaan, esimerkiksi asiakkaiden elinkaaripalveluihin, pitää miettiä, voisiko löytyä muunlaista varastointiratkaisua.

3PL-kumppanin valintaprosessi

Käydään tässä luvussa läpi vaiheet, jotka sinun kannattaa toteuttaa, kun olet todennut, että ulkoinen varastointi tarjoaa yrityksellesi enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Nämä vaiheet ovat:

1. Tarjouspyynnön laatiminen
2. Toimittajan taloudellisen tilanteen arviointi
3. Toimittajan teknisen kyvykkyyden arviointi
4. Palvelutasosopimuksen tekeminen

1. Tarjouspyyntö

Ensimmäinen ja tärkein tehtävä oikean 3PL-kumppanin löytämisessä on luoda huolellinen tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön tulee yksityiskohtaisesti kuvata yrityksesi tarpeet. Näitä tarpeita voivat olla muun muassa:

 • tarvittavat kuljetuspalvelut
 • varastotila- ja varastointitarpeet
 • toiminnan volyymit
 • kausivaihtelut
 • tilausten käsittely ja täydennykset
 • tarvittava teknologiaintegraatio
 • asiakaspalvelu ja -tuki
 • halutut raportointitavat ja suorituskykymittarit

Tarjouspyynnön rakenne kannattaa myös miettiä tarkasti, jotta tarjouksista saadaan vertailukelpoisia. Jos toimittajille antaa vapaat kädet hinnoitteluun, voi vertailu olla työlästä erilaisten hinnoittelumallien takia.

2. Toimittajan taloudellinen tilanne

Kun saat tarjouksia eri toimijoilta, kannattaa sinun varmistua kilpailevien toimijoiden taloudellisesta tilanteesta. Hyvä taloudellinen tilanne on edellytys jatkuvuudelle ja investoinneille varastointisi tehokkuuteen.

Et halua olla vähän ajan päästä etsimässä taas uutta ulkoisen varastoinnin palveluntarjoajaa. Esimerkiksi tilinpäätöksen ja luottoluokituksen vilkaisu antaa jo hyvän kuvan toimijan taloudellisesta asemasta.

3. Toimittajan tekninen kyvykkyys

Tarvitset yrityksesi varastosta erilaista tietoa. Todennäköisesti haluat, että tämä tieto on mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta. Haluat, että tieto siirtyy sujuvasti integraatioiden kautta järjestelmiisi.

3PL-toimijoiden välillä voi olla merkittäviä eroja siinä, miten edistynyttä teknologiaa he hyödyntävät toiminnassaan. Toimijan tekninen kyvykkyys saattaa avata sinulle myös uusia mahdollisuuksia, joita et ole ennen edes ajatellut saavuttavasi.

Kyvykkyys voi liittyä myös materiaalinkäsittelyyn. Erityisesti, jos halutaan käsitellä suuria tai painavia tavaroita tai vaarallisia aineita.

Monesti 3PL-toimijalle ulkoistetaan myös joitain rutiininomaisia tehtäviä. Näitä voivat olla esimerkiksi tarroitukset, settien kokoaminen tai muu työ, joka ei vaadi erityisosaamista. Nämä on syytä kuvata tarjouspyynnössä ja kilpailuttaa niin, että vastaukset ovat yhteismitallisia.

4. Palvelutasosopimuksen tekeminen

Palvelutasosopimus (Service Level Agreement eli SLA) on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus, joka määrittelee suorituskykyvaatimukset, joihin molemmat osapuolet sitoutuvat.

Varastoinnin ulkoistamisen palvelutasosopimuksessa kannatta huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • toimitusaikataulu ja käsittelynopeus
 • virheiden määrä, esim. vaurioituneiden tuotteiden osuus
 • varastoarvojen tarkkuus
 • kapasiteetin joustavuus
 • asiakaspalvelu ja viestintä
 • sanktiot

Edellä mainitut ovat huomioitavia osa-alueita. Kullekin osa-alueelle tulee tapauskohtaisesti määrittää vielä tarkemmat mittarit, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin yrityksesi liiketoimintaa.

Yksi vaihtoehto on hyödyntää ulkopuolista apua 3PL-toimijoiden vertailuun ja valintaan. Tässä tilanteessa sinun kannattaa valita avuksi yritys, joka ei edusta 3PL-toimijoita. Tämä takaa sen, että saat objektiivisen näkemyksen yrityksellesi sopivasta ratkaisusta.

Miten EP-Logistics voi auttaa asiakkaitaan varastoinnin ulkoistamisessa?

Tyypillinen varaston ulkoistukseen liittyvä projekti EP-Logisticsilla sisältää:

 • tarjouspyynnön laatimisen
 • tarjousten vertailun
 • tarjous- ja sopimusneuvottelut

Näistä tarjouspyynnön laatiminen on tärkein. Tarjouspyynnössä pitää tiiviisti mutta yksiselitteisesti kertoa mitä haluttu toiminta sisältää: varastoitavat määrät, saapuvat ja lähtevät volyymit, kausivaihtelut, tarvittavat IT-integraatiot sekä halutut raportointitavat ja suorituskykymittarit. Olennainen on myös haluttu hinnoittelumalli. Lisäksi halutaan usein yleisluontoisempaa tietoa esimerkiksi tarjoajan kestävän kehityksen panostuksista, laatusertifikaateista, tms. Näille voidaan laatia pisteytys täydentämään hintavertailua.

Hyvin laadittu tarjouspyyntö tekee tarjousten vertailusta helpompaa. Tarjousneuvotteluissa käydään tarjoukset läpi ja tarkennetaan mahdollisia epäselviä kohtia. Muutaman kärkiehdokkaan kesken voidaan järjestää myös toinen tarjous- ja neuvottelukierros.

Voittajan kanssa pidetään lopuksi sopimusneuvottelut, jossa laaditaan sopimus tulevasta toiminnasta, tarkennetaan hinnoittelumallia, laatumittareita, sanktioita ja sovitaan toiminnan aloitusaika ja sopimuksen kesto.

Joissain tapauksissa EP-Logistics voi tehdä myös toteutusvaiheen integraatioiden suunnittelua ja testausta sekä suunnitella toiminnan siirtämisen uudelle operaattorille.

Yhteenveto

Kaikki edellä mainitut edut ja ongelmat ovat riippuvaisia siitä, millaisen 3PL-palveluntarjoajan kanssa päätät tehdä yhteistyötä. 3PL-kumppanin valinta ja 3PL-sopimuksen tekeminen ovat tärkeimmät vaiheet varaston ulkoistamisen näkökulmasta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Sisälogistiikka: Nämä Aiheet Puhuttavat Nyt [2024]

Mitkä ovat sisälogistiikan polttavia aiheita tällä hetkellä, joista SSI Schäferin konsulttipäivillä keskusteltiin?

Logimat 2024: Miltä Logistiikan Automaation Tulevaisuus Näyttää?

Mitkä tekijät jarruttavat ja mitkä kannustavat automaatioon? Mitkä tekijät puolestaan kertovat automaation tarpeesta?

Layout-suunnittelu: 9 Askeleen Opas Tehokkaaseen Layoutiin

Tämän oppaan avulla suunnittelet tehokkaan layoutin.

Tehokkaat varastotoiminnot ovat kriittinen osa yrityksen operatiivisen toiminnan sujuvuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Varastoinnin ulkoistaminen voi olla yksi keino vaikuttaa näihin.

Tässä artikkelissa pyrimme antamaan näkökulmia varastoinnin ulkoistamisesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaasi.

Käsittelemme niin varaston ulkoistamisen etuja kuin myös erilaisia kompastuskiviä, joihin yritykset ovat törmänneet ulkoistaessaan varastoaan. Näiden lisäksi annamme vinkkejä, joiden avulla voit varmistaa, että löydät yrityksellesi parhaan mahdollisen kumppanin varastoinnin ulkoistamiseksi.

Info:

3PL eli 3rd party logistics eli kolmannen osapuolen logistiikka tarkoittaa yleisimmin ulkoista palveluntarjoajaa, jolle yritykset voivat ulkoistaa toimitusketjun palveluita. Artikkelissa puhuttaessa 3PL-kumppanista tarkoitetaan sillä palveluvaraston tarjoajaa.

Varastoinnin ulkoistamisen edut

Tässä blogitekstissä käydään läpi seuraavat hyödyt, joita yritys voi saavuttaa ulkoistamalla varastotoimintonsa:

1. Keskittyminen ydinliiketoimintaan
2. Joustavuus
3. Kustannussäästöt ja vähemmän sitoutunutta pääomaa
4. Asiantuntijuus
5. Kehittyneet ratkaisut
6. Ideaali sijainti
7. Vähemmän henkilöstöhallintoa
8. Lisäarvopalvelut

1. Keskittyminen ydinliiketoimintaan

Usein organisaatioiden on kannattavaa miettiä, missä ne oikeasti ovat taitavia. Ajan ja resurssien ohjaaminen näihin toimintoihin on liiketoiminnan kannalta järkevää. Harva yritys esimerkiksi tuottaa kaikki raaka-aineensa, jatkojalostaa tuotteensa ja jakelee ne asiakkailleen itsenäisesti.

Kaikkien yritysten kohdalla varastointi ei välttämättä kuulu tähän ydinosaamiseen. Tällöin yrityksen on syytä pohtia, kannattaisiko vastuu varastoinnista siirtää jollekin taholle, jonka ydinosaamista se puolestaan on.

2. Joustavuus

Jos liiketoimintasi on kausiluonteista, ei ole kannattavaa maksaa tyhjistä hyllyistä silkasta omistamisen ilosta. Laadukas 3PL-kumppani pystyy skaalautumaan yrityksesi liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Parhaimman hyödyn yritys saa, jos sesonki on vastakkainen muiden asiakkaiden kanssa. Tällöin 3PL-operaattori voi optimoida omaa tilankäyttöään ja hinta voi olla alempi.

Avatessasi uutta liiketoimintaa, et joudu rakentamaan lisää varastotilaa, vaan voit laajentaa sopimustasi ulkoisen varastoinnin tarjoajan kanssa. Ulkoisen varastoinnin tarjoajaa valitessa on syytä kuitenkin huomioida, miten joustavaa palvelua he voivat sinulle tarjota.

3. Kustannussäästöt ja vähemmän sitoutunutta pääomaa

Varastointi sitoo pääomaa muun muassa tilojen sekä laitteiden muodossa. Laajentaessaan toimintaansa yritys saattaa joutua investoimaan esimerkiksi uuteen varastorakennukseen. Kun varastointi ulkoistetaan, voit käyttää rahat yrityksesi ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Kun suuria investointeja ei tarvitse tehdä, pienenee myös yrityksesi taloudellinen riski.

4. Asiantuntijuus

Jos valitset kokeneen palveluntarjoajan, pääset hyötymään heidän kartuttamastaan kokemuksesta. Osaava 3PL-palveluntarjoaja ymmärtää, miten varasto kannattaa optimoida. Hyvin optimoitu varasto palvelee tehokkaasti eri jakelukanavia ja mahdollistaa korkean palvelutason.

Koska varastointi on 3PL-kumppanin ydinliiketoimintaa, pyrkii se kehittämään jatkuvasti prosessejaan. Kehittyneet prosessit näkyvät sinulle tehokkuutena ja tuottavuutena ja viime kädessä palvelun hinnassa.

3PL-palveluntarjoaja seuraa myös alan säädöksiä, joten sinulta säästyy vaiva pienten yksityiskohtien muistamiselta. Säädökset voivat liittyä muun muassa vaarallisiin aineisiin ja työturvallisuuteen.

5. Kehittyneet ratkaisut

3PL-toimijoilla voi olla erilaisia kehittyneitä ratkaisuita käytössään. Tällaisten ratkaisuiden hankkiminen omaan varastoon voisi olla esimerkiksi liian kallista tai haastavaa. Kun teet yhteistyötä teknisesti kyvykkään 3PL-toimijan kanssa, hyödyt samalla heidän teknologioistaan.

3PL-kumppanin tehokas varastonhallintajärjestelmä voi mahdollistaa sinulle esimerkiksi pääsyn reaaliaikaiseen yksityiskohtaiseen dataan. Jos 3PL-kumppanilla on moderni ja tehokas varastonhallintajärjestelmä, voi yrityksesi mahdollisesti investoida kevyempään järjestelmään. Tarvitset kuitenkin omankin järjestelmän, koska sen avulla pysyt ajan tasalla esimerkiksi yrityksesi varaston sisällöstä ja täydennystarpeista.

Perinteisesti 3PL-toimijat ovat olleet melko konservatiivisia investoimaan automaatioon. Tähän on syynä sopimuskauden lyhyt kesto. Viime aikoina investointeja pientavara-automaatioon on kuitenkin tehty. Tämä voi olla mahdollisuus pienelle toimijalle, jolle automaatio sopisi, mutta volyymit eivät tue oman automaation hankintaa.

6. Ideaali sijainti

Todennäköisesti haluat, että varastosi sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. 3PL-toimijoiden varastot sijaitsevat tyypillisesti tällaisissa strategisesti hyvissä paikoissa. Sijainnin osalta suurin hyöty kuitenkin saavutetaan, jos varasto halutaan kauemmas nykyisistä toiminnoista, esim. Keski-Eurooppaan, mutta ei ole halua perustaa omaa organisaatiota muualle. Tällöin paikallinen 3PL-kumppani voi olla hyvä ratkaisu.

7. Vähemmän henkilöstöhallintoa

Varaston toiminta vaatii henkilöstöä. Henkilöstö puolestaan vaatii esimerkiksi erilaisia henkilöstöhallinnon palveluita. Kun henkilöstö on 3PL-toimijan, et joudu itse keskittymään kouluttamiseen, palkanmaksuun tai suorituskyvyn hallintaan. Osaavan varastohenkilöstön hankinta voi olla myös haastavaa. Täytyy tosin todeta, että ei se aina ole ongelmatonta myöskään 3PL toimijoille.

8. Lisäarvopalvelut

Ulkoinen varasto ei ole välttämättä vain varasto, vaan se voi tuottaa muitakin palveluita kuin säilytystä ja keräilyä. Se voi sisältää esimerkiksi uudelleen pakkauksia tai tarroituksia. Ulkoinen palvelun tarjoaja voi olla myös erinomainen kumppani esimerkiksi verkkokauppapalveluissa. Varastotoimija voi tarjota verkkokauppa-alustan, jonka avulla päästään nopeasti käynnistämään oma verkkokauppa.

Varastoinnin ulkoistamisen haasteet

Netissä on runsaasti 3PL-toimijoiden kirjoittamia postauksia, joissa sinulle kerrotaan varaston ulkoistamisen eduista. Parhaan toimintatavan valitsemiseksi kannattaa kuitenkin myös pohtia, mitä haasteita varaston ulkoistamiseen voi liittyä. Näin voit muodostaa objektiivisen kuvan ulkoistamisen sopivuudesta oman yrityksesi tilanteeseen.

Haasteita, joihin yritykset ovat törmänneet ulkoistaessaan varastointiaan:

1. Palveluntarjoajan valinta
2. Johdon kontrollin menettäminen
3. Kommunikaatio ja yhteistyö
4. Suorituskyvyn hallinta
5. Kustannusten seuranta
6. Varasto ei ole välttämättä lähellä
7. Rajoittunut osaaminen toimialalta
8. Luottamuksellisuus ja turvallisuus
9. Varaston arvon kasvaminen

1. Palveluntarjoajan valinta

Oikean 3PL-kumppanin valinta yrityksellesi on kriittinen tehtävä. Oikeastaan mitkään edellä mainitut hyödyt eivät päde tilanteessa, jossa valitset väärän yhteistyökumppanin. Tämän takia on oleellista vertailla useita erilaisia 3PL-toimijoita ja harkita tarkkaan, mikä on juuri oikea kumppani yrityksellesi.

Tämän lisäksi operaattorin vaihtaminen on myös työläs ja kallis operaatio. Siihen vaaditaan paitsi fyysinen tavaroiden siirto, myös integraatiot omien tietojärjestelmien ja 3PL-toimijan varastonhallintajärjestelmän välille. Pahimmillaan toimituksiin tulee vielä katkoja ylimenokaudella.

2. Johdon kontrollin menettäminen

Kun olet ulkoistanut varastoinnin, et voi suoraan nähdä tai hallita sitä, mitä varastossa tapahtuu. Tämä voi huonossa tilanteessa johtaa laatuongelmiin, virheellisiin varastoarvoihin, vahingoittuneisiin tuotteisiin tai viivästyksiin toimituksissa.

Näitä samoja ongelmia voit kohdata myös omassa varastossasi, mutta niihin puuttuminen on oman varaston osalta huomattavasti helpompaa.

3. Kommunikaatio ja yhteistyö

Heikko kommunikaatio yrityksesi ja 3PL-toimijan välillä voi johtaa väärinymmärryksiin ja virheisiin. Viestintä oman organisaatiosi ulkopuolelle voi olla haastavampaa kuin viestintä oman organisaatiosi sisällä. Useat puhelinsoitot ja yhteydenotot asioiden hoitamiseksi voivat turhauttaa. Selkeää viestintää kaivataan, jotta esimerkiksi ongelmatilanteet saadaan tehokkaasti ratkaistua.

4. Suorituskyvyn hallinta

Jotta voit varmistaa, että yrityksesi logistiikka toimii tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, tarvitset erilaisia suorituskykymittareita. On tärkeää, että 3PL-kumppanisi ymmärtää ja pystyy toteuttamaan tarkalleen sinun tarvitsemasi mittarit, jotta voit seurata logistiikkasi toimivuutta.

Kykyä kehittää ja tehostaa työtä tarvitaan erityisesti suoritteissa, jotka eivät ole hinnoiteltu yksikköhinnoilla. Esimerkiksi jos 3PL-toimija tekee setitystä tuntihinnalla, on tuntihinnan lisäksi tärkeää, että työ on myös organisoitu tehokkaaksi.

5. Kustannusten seuranta

Oman varaston tapauksessa pystyt porautumaan kaikkiin kuluihin. Ulkoisen varaston tilanteessa tilanne voi olla toinen. 3PL-palveluntarjoajilla saattaa olla esimerkiksi monimutkaisia hinnoittelumalleja tai piilotettuja kuluja. Tällaisissa tilanteissa voi olla vaikea saavuttaa täyttä läpinäkyvyyttä, mikä vaikeuttaa yrityksesi kustannusten hallintaa. Toki myös oman varaston kulut saattavat olla hyvin piilossa kirjanpidossa.

3PL-toimijoiden käyttämät erilaiset hinnoittelumallit voivat myös vaikeuttaa toimijoiden antamien tarjousten vertailua.

6. Varasto ei ole välttämättä lähellä

On todennäköistä, että ulkoinen varasto ei sijaitse tismalleen samassa paikassa kuin muu yrityksesi. Jos valitset ulkoisen varaston, joka ei ole esimerkiksi samassa kaupungissa, voi säännöllinen vierailu varastolla viedä turhaa aikaa. Tässä tapauksessa tarvitset myös joissain tilanteissa jonkinlaisen runkokuljetuksen yrityksesi ja ulkoisen varaston välille.

7. Rajoittunut osaaminen toimialalta

Sinä tunnet yrityksesi liiketoiminnan varmasti paremmin kuin yksikään 3PL-toimija. 3PL-toimija, jolla ei ole minkäänlaista käsitystä toimialasi erityispiirteistä, on riski yrityksellesi. Tämä voi johtaa esimerkiksi virheisiin, jotka vahingoittavat varastoitavia tuotteita.

8. Luottamuksellisuus ja turvallisuus

Jos varastoimiisi tuotteisiin liittyy sensitiivistä tietoa, voi ulkoinen varastointi olla riski. Ulkoisen varaston henkilöstö pääsee tällöin käsiksi tuotteisiin ja kasvattaa tietovuodon riskiä. On myös tilanteita, joissa et halua tulla paljastaneeksi asiakkaidesi tietoja ulkopuolisille tahoille.

9. Varaston arvon kasvaminen

Kun varasto ei ole enää omissa tiloissa, voi varastoon kertyä nimikkeitä, jotka eivät enää liiku. Ulkoinen varastoija laskuttaa näidenkin tuotteiden säilytyksestä. Ulkoista varastoa tulee hoitaa kuten omaakin ja karsia sieltä sellaiset nimikkeet, jotka liikkuvat huonosti. Mikäli varastointia tarvitaan, esimerkiksi asiakkaiden elinkaaripalveluihin, pitää miettiä, voisiko löytyä muunlaista varastointiratkaisua.

3PL-kumppanin valintaprosessi

Käydään tässä luvussa läpi vaiheet, jotka sinun kannattaa toteuttaa, kun olet todennut, että ulkoinen varastointi tarjoaa yrityksellesi enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Nämä vaiheet ovat:

1. Tarjouspyynnön laatiminen
2. Toimittajan taloudellisen tilanteen arviointi
3. Toimittajan teknisen kyvykkyyden arviointi
4. Palvelutasosopimuksen tekeminen

1. Tarjouspyyntö

Ensimmäinen ja tärkein tehtävä oikean 3PL-kumppanin löytämisessä on luoda huolellinen tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön tulee yksityiskohtaisesti kuvata yrityksesi tarpeet. Näitä tarpeita voivat olla muun muassa:

 • tarvittavat kuljetuspalvelut
 • varastotila- ja varastointitarpeet
 • toiminnan volyymit
 • kausivaihtelut
 • tilausten käsittely ja täydennykset
 • tarvittava teknologiaintegraatio
 • asiakaspalvelu ja -tuki
 • halutut raportointitavat ja suorituskykymittarit

Tarjouspyynnön rakenne kannattaa myös miettiä tarkasti, jotta tarjouksista saadaan vertailukelpoisia. Jos toimittajille antaa vapaat kädet hinnoitteluun, voi vertailu olla työlästä erilaisten hinnoittelumallien takia.

2. Toimittajan taloudellinen tilanne

Kun saat tarjouksia eri toimijoilta, kannattaa sinun varmistua kilpailevien toimijoiden taloudellisesta tilanteesta. Hyvä taloudellinen tilanne on edellytys jatkuvuudelle ja investoinneille varastointisi tehokkuuteen.

Et halua olla vähän ajan päästä etsimässä taas uutta ulkoisen varastoinnin palveluntarjoajaa. Esimerkiksi tilinpäätöksen ja luottoluokituksen vilkaisu antaa jo hyvän kuvan toimijan taloudellisesta asemasta.

3. Toimittajan tekninen kyvykkyys

Tarvitset yrityksesi varastosta erilaista tietoa. Todennäköisesti haluat, että tämä tieto on mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta. Haluat, että tieto siirtyy sujuvasti integraatioiden kautta järjestelmiisi.

3PL-toimijoiden välillä voi olla merkittäviä eroja siinä, miten edistynyttä teknologiaa he hyödyntävät toiminnassaan. Toimijan tekninen kyvykkyys saattaa avata sinulle myös uusia mahdollisuuksia, joita et ole ennen edes ajatellut saavuttavasi.

Kyvykkyys voi liittyä myös materiaalinkäsittelyyn. Erityisesti, jos halutaan käsitellä suuria tai painavia tavaroita tai vaarallisia aineita.

Monesti 3PL-toimijalle ulkoistetaan myös joitain rutiininomaisia tehtäviä. Näitä voivat olla esimerkiksi tarroitukset, settien kokoaminen tai muu työ, joka ei vaadi erityisosaamista. Nämä on syytä kuvata tarjouspyynnössä ja kilpailuttaa niin, että vastaukset ovat yhteismitallisia.

4. Palvelutasosopimuksen tekeminen

Palvelutasosopimus (Service Level Agreement eli SLA) on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus, joka määrittelee suorituskykyvaatimukset, joihin molemmat osapuolet sitoutuvat.

Varastoinnin ulkoistamisen palvelutasosopimuksessa kannatta huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • toimitusaikataulu ja käsittelynopeus
 • virheiden määrä, esim. vaurioituneiden tuotteiden osuus
 • varastoarvojen tarkkuus
 • kapasiteetin joustavuus
 • asiakaspalvelu ja viestintä
 • sanktiot

Edellä mainitut ovat huomioitavia osa-alueita. Kullekin osa-alueelle tulee tapauskohtaisesti määrittää vielä tarkemmat mittarit, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin yrityksesi liiketoimintaa.

Yksi vaihtoehto on hyödyntää ulkopuolista apua 3PL-toimijoiden vertailuun ja valintaan. Tässä tilanteessa sinun kannattaa valita avuksi yritys, joka ei edusta 3PL-toimijoita. Tämä takaa sen, että saat objektiivisen näkemyksen yrityksellesi sopivasta ratkaisusta.

Miten EP-Logistics voi auttaa asiakkaitaan varastoinnin ulkoistamisessa?

Tyypillinen varaston ulkoistukseen liittyvä projekti EP-Logisticsilla sisältää:

 • tarjouspyynnön laatimisen
 • tarjousten vertailun
 • tarjous- ja sopimusneuvottelut

Näistä tarjouspyynnön laatiminen on tärkein. Tarjouspyynnössä pitää tiiviisti mutta yksiselitteisesti kertoa mitä haluttu toiminta sisältää: varastoitavat määrät, saapuvat ja lähtevät volyymit, kausivaihtelut, tarvittavat IT-integraatiot sekä halutut raportointitavat ja suorituskykymittarit. Olennainen on myös haluttu hinnoittelumalli. Lisäksi halutaan usein yleisluontoisempaa tietoa esimerkiksi tarjoajan kestävän kehityksen panostuksista, laatusertifikaateista, tms. Näille voidaan laatia pisteytys täydentämään hintavertailua.

Hyvin laadittu tarjouspyyntö tekee tarjousten vertailusta helpompaa. Tarjousneuvotteluissa käydään tarjoukset läpi ja tarkennetaan mahdollisia epäselviä kohtia. Muutaman kärkiehdokkaan kesken voidaan järjestää myös toinen tarjous- ja neuvottelukierros.

Voittajan kanssa pidetään lopuksi sopimusneuvottelut, jossa laaditaan sopimus tulevasta toiminnasta, tarkennetaan hinnoittelumallia, laatumittareita, sanktioita ja sovitaan toiminnan aloitusaika ja sopimuksen kesto.

Joissain tapauksissa EP-Logistics voi tehdä myös toteutusvaiheen integraatioiden suunnittelua ja testausta sekä suunnitella toiminnan siirtämisen uudelle operaattorille.

Yhteenveto

Kaikki edellä mainitut edut ja ongelmat ovat riippuvaisia siitä, millaisen 3PL-palveluntarjoajan kanssa päätät tehdä yhteistyötä. 3PL-kumppanin valinta ja 3PL-sopimuksen tekeminen ovat tärkeimmät vaiheet varaston ulkoistamisen näkökulmasta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Sisälogistiikka: Nämä Aiheet Puhuttavat Nyt [2024]

Mitkä ovat sisälogistiikan polttavia aiheita tällä hetkellä, joista SSI Schäferin konsulttipäivillä keskusteltiin?

Logimat 2024: Miltä Logistiikan Automaation Tulevaisuus Näyttää?

Mitkä tekijät jarruttavat ja mitkä kannustavat automaatioon? Mitkä tekijät puolestaan kertovat automaation tarpeesta?

Layout-suunnittelu: 9 Askeleen Opas Tehokkaaseen Layoutiin

Tämän oppaan avulla suunnittelet tehokkaan layoutin.

Tehokkaat varastotoiminnot ovat kriittinen osa yrityksen operatiivisen toiminnan sujuvuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Varastoinnin ulkoistaminen voi olla yksi keino vaikuttaa näihin.

Tässä artikkelissa pyrimme antamaan näkökulmia varastoinnin ulkoistamisesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaasi.

Käsittelemme niin varaston ulkoistamisen etuja kuin myös erilaisia kompastuskiviä, joihin yritykset ovat törmänneet ulkoistaessaan varastoaan. Näiden lisäksi annamme vinkkejä, joiden avulla voit varmistaa, että löydät yrityksellesi parhaan mahdollisen kumppanin varastoinnin ulkoistamiseksi.

Info:

3PL eli 3rd party logistics eli kolmannen osapuolen logistiikka tarkoittaa yleisimmin ulkoista palveluntarjoajaa, jolle yritykset voivat ulkoistaa toimitusketjun palveluita. Artikkelissa puhuttaessa 3PL-kumppanista tarkoitetaan sillä palveluvaraston tarjoajaa.

Varastoinnin ulkoistamisen edut

Tässä blogitekstissä käydään läpi seuraavat hyödyt, joita yritys voi saavuttaa ulkoistamalla varastotoimintonsa:

1. Keskittyminen ydinliiketoimintaan
2. Joustavuus
3. Kustannussäästöt ja vähemmän sitoutunutta pääomaa
4. Asiantuntijuus
5. Kehittyneet ratkaisut
6. Ideaali sijainti
7. Vähemmän henkilöstöhallintoa
8. Lisäarvopalvelut

1. Keskittyminen ydinliiketoimintaan

Usein organisaatioiden on kannattavaa miettiä, missä ne oikeasti ovat taitavia. Ajan ja resurssien ohjaaminen näihin toimintoihin on liiketoiminnan kannalta järkevää. Harva yritys esimerkiksi tuottaa kaikki raaka-aineensa, jatkojalostaa tuotteensa ja jakelee ne asiakkailleen itsenäisesti.

Kaikkien yritysten kohdalla varastointi ei välttämättä kuulu tähän ydinosaamiseen. Tällöin yrityksen on syytä pohtia, kannattaisiko vastuu varastoinnista siirtää jollekin taholle, jonka ydinosaamista se puolestaan on.

2. Joustavuus

Jos liiketoimintasi on kausiluonteista, ei ole kannattavaa maksaa tyhjistä hyllyistä silkasta omistamisen ilosta. Laadukas 3PL-kumppani pystyy skaalautumaan yrityksesi liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Parhaimman hyödyn yritys saa, jos sesonki on vastakkainen muiden asiakkaiden kanssa. Tällöin 3PL-operaattori voi optimoida omaa tilankäyttöään ja hinta voi olla alempi.

Avatessasi uutta liiketoimintaa, et joudu rakentamaan lisää varastotilaa, vaan voit laajentaa sopimustasi ulkoisen varastoinnin tarjoajan kanssa. Ulkoisen varastoinnin tarjoajaa valitessa on syytä kuitenkin huomioida, miten joustavaa palvelua he voivat sinulle tarjota.

3. Kustannussäästöt ja vähemmän sitoutunutta pääomaa

Varastointi sitoo pääomaa muun muassa tilojen sekä laitteiden muodossa. Laajentaessaan toimintaansa yritys saattaa joutua investoimaan esimerkiksi uuteen varastorakennukseen. Kun varastointi ulkoistetaan, voit käyttää rahat yrityksesi ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Kun suuria investointeja ei tarvitse tehdä, pienenee myös yrityksesi taloudellinen riski.

4. Asiantuntijuus

Jos valitset kokeneen palveluntarjoajan, pääset hyötymään heidän kartuttamastaan kokemuksesta. Osaava 3PL-palveluntarjoaja ymmärtää, miten varasto kannattaa optimoida. Hyvin optimoitu varasto palvelee tehokkaasti eri jakelukanavia ja mahdollistaa korkean palvelutason.

Koska varastointi on 3PL-kumppanin ydinliiketoimintaa, pyrkii se kehittämään jatkuvasti prosessejaan. Kehittyneet prosessit näkyvät sinulle tehokkuutena ja tuottavuutena ja viime kädessä palvelun hinnassa.

3PL-palveluntarjoaja seuraa myös alan säädöksiä, joten sinulta säästyy vaiva pienten yksityiskohtien muistamiselta. Säädökset voivat liittyä muun muassa vaarallisiin aineisiin ja työturvallisuuteen.

5. Kehittyneet ratkaisut

3PL-toimijoilla voi olla erilaisia kehittyneitä ratkaisuita käytössään. Tällaisten ratkaisuiden hankkiminen omaan varastoon voisi olla esimerkiksi liian kallista tai haastavaa. Kun teet yhteistyötä teknisesti kyvykkään 3PL-toimijan kanssa, hyödyt samalla heidän teknologioistaan.

3PL-kumppanin tehokas varastonhallintajärjestelmä voi mahdollistaa sinulle esimerkiksi pääsyn reaaliaikaiseen yksityiskohtaiseen dataan. Jos 3PL-kumppanilla on moderni ja tehokas varastonhallintajärjestelmä, voi yrityksesi mahdollisesti investoida kevyempään järjestelmään. Tarvitset kuitenkin omankin järjestelmän, koska sen avulla pysyt ajan tasalla esimerkiksi yrityksesi varaston sisällöstä ja täydennystarpeista.

Perinteisesti 3PL-toimijat ovat olleet melko konservatiivisia investoimaan automaatioon. Tähän on syynä sopimuskauden lyhyt kesto. Viime aikoina investointeja pientavara-automaatioon on kuitenkin tehty. Tämä voi olla mahdollisuus pienelle toimijalle, jolle automaatio sopisi, mutta volyymit eivät tue oman automaation hankintaa.

6. Ideaali sijainti

Todennäköisesti haluat, että varastosi sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. 3PL-toimijoiden varastot sijaitsevat tyypillisesti tällaisissa strategisesti hyvissä paikoissa. Sijainnin osalta suurin hyöty kuitenkin saavutetaan, jos varasto halutaan kauemmas nykyisistä toiminnoista, esim. Keski-Eurooppaan, mutta ei ole halua perustaa omaa organisaatiota muualle. Tällöin paikallinen 3PL-kumppani voi olla hyvä ratkaisu.

7. Vähemmän henkilöstöhallintoa

Varaston toiminta vaatii henkilöstöä. Henkilöstö puolestaan vaatii esimerkiksi erilaisia henkilöstöhallinnon palveluita. Kun henkilöstö on 3PL-toimijan, et joudu itse keskittymään kouluttamiseen, palkanmaksuun tai suorituskyvyn hallintaan. Osaavan varastohenkilöstön hankinta voi olla myös haastavaa. Täytyy tosin todeta, että ei se aina ole ongelmatonta myöskään 3PL toimijoille.

8. Lisäarvopalvelut

Ulkoinen varasto ei ole välttämättä vain varasto, vaan se voi tuottaa muitakin palveluita kuin säilytystä ja keräilyä. Se voi sisältää esimerkiksi uudelleen pakkauksia tai tarroituksia. Ulkoinen palvelun tarjoaja voi olla myös erinomainen kumppani esimerkiksi verkkokauppapalveluissa. Varastotoimija voi tarjota verkkokauppa-alustan, jonka avulla päästään nopeasti käynnistämään oma verkkokauppa.

Varastoinnin ulkoistamisen haasteet

Netissä on runsaasti 3PL-toimijoiden kirjoittamia postauksia, joissa sinulle kerrotaan varaston ulkoistamisen eduista. Parhaan toimintatavan valitsemiseksi kannattaa kuitenkin myös pohtia, mitä haasteita varaston ulkoistamiseen voi liittyä. Näin voit muodostaa objektiivisen kuvan ulkoistamisen sopivuudesta oman yrityksesi tilanteeseen.

Haasteita, joihin yritykset ovat törmänneet ulkoistaessaan varastointiaan:

1. Palveluntarjoajan valinta
2. Johdon kontrollin menettäminen
3. Kommunikaatio ja yhteistyö
4. Suorituskyvyn hallinta
5. Kustannusten seuranta
6. Varasto ei ole välttämättä lähellä
7. Rajoittunut osaaminen toimialalta
8. Luottamuksellisuus ja turvallisuus
9. Varaston arvon kasvaminen

1. Palveluntarjoajan valinta

Oikean 3PL-kumppanin valinta yrityksellesi on kriittinen tehtävä. Oikeastaan mitkään edellä mainitut hyödyt eivät päde tilanteessa, jossa valitset väärän yhteistyökumppanin. Tämän takia on oleellista vertailla useita erilaisia 3PL-toimijoita ja harkita tarkkaan, mikä on juuri oikea kumppani yrityksellesi.

Tämän lisäksi operaattorin vaihtaminen on myös työläs ja kallis operaatio. Siihen vaaditaan paitsi fyysinen tavaroiden siirto, myös integraatiot omien tietojärjestelmien ja 3PL-toimijan varastonhallintajärjestelmän välille. Pahimmillaan toimituksiin tulee vielä katkoja ylimenokaudella.

2. Johdon kontrollin menettäminen

Kun olet ulkoistanut varastoinnin, et voi suoraan nähdä tai hallita sitä, mitä varastossa tapahtuu. Tämä voi huonossa tilanteessa johtaa laatuongelmiin, virheellisiin varastoarvoihin, vahingoittuneisiin tuotteisiin tai viivästyksiin toimituksissa.

Näitä samoja ongelmia voit kohdata myös omassa varastossasi, mutta niihin puuttuminen on oman varaston osalta huomattavasti helpompaa.

3. Kommunikaatio ja yhteistyö

Heikko kommunikaatio yrityksesi ja 3PL-toimijan välillä voi johtaa väärinymmärryksiin ja virheisiin. Viestintä oman organisaatiosi ulkopuolelle voi olla haastavampaa kuin viestintä oman organisaatiosi sisällä. Useat puhelinsoitot ja yhteydenotot asioiden hoitamiseksi voivat turhauttaa. Selkeää viestintää kaivataan, jotta esimerkiksi ongelmatilanteet saadaan tehokkaasti ratkaistua.

4. Suorituskyvyn hallinta

Jotta voit varmistaa, että yrityksesi logistiikka toimii tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, tarvitset erilaisia suorituskykymittareita. On tärkeää, että 3PL-kumppanisi ymmärtää ja pystyy toteuttamaan tarkalleen sinun tarvitsemasi mittarit, jotta voit seurata logistiikkasi toimivuutta.

Kykyä kehittää ja tehostaa työtä tarvitaan erityisesti suoritteissa, jotka eivät ole hinnoiteltu yksikköhinnoilla. Esimerkiksi jos 3PL-toimija tekee setitystä tuntihinnalla, on tuntihinnan lisäksi tärkeää, että työ on myös organisoitu tehokkaaksi.

5. Kustannusten seuranta

Oman varaston tapauksessa pystyt porautumaan kaikkiin kuluihin. Ulkoisen varaston tilanteessa tilanne voi olla toinen. 3PL-palveluntarjoajilla saattaa olla esimerkiksi monimutkaisia hinnoittelumalleja tai piilotettuja kuluja. Tällaisissa tilanteissa voi olla vaikea saavuttaa täyttä läpinäkyvyyttä, mikä vaikeuttaa yrityksesi kustannusten hallintaa. Toki myös oman varaston kulut saattavat olla hyvin piilossa kirjanpidossa.

3PL-toimijoiden käyttämät erilaiset hinnoittelumallit voivat myös vaikeuttaa toimijoiden antamien tarjousten vertailua.

6. Varasto ei ole välttämättä lähellä

On todennäköistä, että ulkoinen varasto ei sijaitse tismalleen samassa paikassa kuin muu yrityksesi. Jos valitset ulkoisen varaston, joka ei ole esimerkiksi samassa kaupungissa, voi säännöllinen vierailu varastolla viedä turhaa aikaa. Tässä tapauksessa tarvitset myös joissain tilanteissa jonkinlaisen runkokuljetuksen yrityksesi ja ulkoisen varaston välille.

7. Rajoittunut osaaminen toimialalta

Sinä tunnet yrityksesi liiketoiminnan varmasti paremmin kuin yksikään 3PL-toimija. 3PL-toimija, jolla ei ole minkäänlaista käsitystä toimialasi erityispiirteistä, on riski yrityksellesi. Tämä voi johtaa esimerkiksi virheisiin, jotka vahingoittavat varastoitavia tuotteita.

8. Luottamuksellisuus ja turvallisuus

Jos varastoimiisi tuotteisiin liittyy sensitiivistä tietoa, voi ulkoinen varastointi olla riski. Ulkoisen varaston henkilöstö pääsee tällöin käsiksi tuotteisiin ja kasvattaa tietovuodon riskiä. On myös tilanteita, joissa et halua tulla paljastaneeksi asiakkaidesi tietoja ulkopuolisille tahoille.

9. Varaston arvon kasvaminen

Kun varasto ei ole enää omissa tiloissa, voi varastoon kertyä nimikkeitä, jotka eivät enää liiku. Ulkoinen varastoija laskuttaa näidenkin tuotteiden säilytyksestä. Ulkoista varastoa tulee hoitaa kuten omaakin ja karsia sieltä sellaiset nimikkeet, jotka liikkuvat huonosti. Mikäli varastointia tarvitaan, esimerkiksi asiakkaiden elinkaaripalveluihin, pitää miettiä, voisiko löytyä muunlaista varastointiratkaisua.

3PL-kumppanin valintaprosessi

Käydään tässä luvussa läpi vaiheet, jotka sinun kannattaa toteuttaa, kun olet todennut, että ulkoinen varastointi tarjoaa yrityksellesi enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Nämä vaiheet ovat:

1. Tarjouspyynnön laatiminen
2. Toimittajan taloudellisen tilanteen arviointi
3. Toimittajan teknisen kyvykkyyden arviointi
4. Palvelutasosopimuksen tekeminen

1. Tarjouspyyntö

Ensimmäinen ja tärkein tehtävä oikean 3PL-kumppanin löytämisessä on luoda huolellinen tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön tulee yksityiskohtaisesti kuvata yrityksesi tarpeet. Näitä tarpeita voivat olla muun muassa:

 • tarvittavat kuljetuspalvelut
 • varastotila- ja varastointitarpeet
 • toiminnan volyymit
 • kausivaihtelut
 • tilausten käsittely ja täydennykset
 • tarvittava teknologiaintegraatio
 • asiakaspalvelu ja -tuki
 • halutut raportointitavat ja suorituskykymittarit

Tarjouspyynnön rakenne kannattaa myös miettiä tarkasti, jotta tarjouksista saadaan vertailukelpoisia. Jos toimittajille antaa vapaat kädet hinnoitteluun, voi vertailu olla työlästä erilaisten hinnoittelumallien takia.

2. Toimittajan taloudellinen tilanne

Kun saat tarjouksia eri toimijoilta, kannattaa sinun varmistua kilpailevien toimijoiden taloudellisesta tilanteesta. Hyvä taloudellinen tilanne on edellytys jatkuvuudelle ja investoinneille varastointisi tehokkuuteen.

Et halua olla vähän ajan päästä etsimässä taas uutta ulkoisen varastoinnin palveluntarjoajaa. Esimerkiksi tilinpäätöksen ja luottoluokituksen vilkaisu antaa jo hyvän kuvan toimijan taloudellisesta asemasta.

3. Toimittajan tekninen kyvykkyys

Tarvitset yrityksesi varastosta erilaista tietoa. Todennäköisesti haluat, että tämä tieto on mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta. Haluat, että tieto siirtyy sujuvasti integraatioiden kautta järjestelmiisi.

3PL-toimijoiden välillä voi olla merkittäviä eroja siinä, miten edistynyttä teknologiaa he hyödyntävät toiminnassaan. Toimijan tekninen kyvykkyys saattaa avata sinulle myös uusia mahdollisuuksia, joita et ole ennen edes ajatellut saavuttavasi.

Kyvykkyys voi liittyä myös materiaalinkäsittelyyn. Erityisesti, jos halutaan käsitellä suuria tai painavia tavaroita tai vaarallisia aineita.

Monesti 3PL-toimijalle ulkoistetaan myös joitain rutiininomaisia tehtäviä. Näitä voivat olla esimerkiksi tarroitukset, settien kokoaminen tai muu työ, joka ei vaadi erityisosaamista. Nämä on syytä kuvata tarjouspyynnössä ja kilpailuttaa niin, että vastaukset ovat yhteismitallisia.

4. Palvelutasosopimuksen tekeminen

Palvelutasosopimus (Service Level Agreement eli SLA) on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus, joka määrittelee suorituskykyvaatimukset, joihin molemmat osapuolet sitoutuvat.

Varastoinnin ulkoistamisen palvelutasosopimuksessa kannatta huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • toimitusaikataulu ja käsittelynopeus
 • virheiden määrä, esim. vaurioituneiden tuotteiden osuus
 • varastoarvojen tarkkuus
 • kapasiteetin joustavuus
 • asiakaspalvelu ja viestintä
 • sanktiot

Edellä mainitut ovat huomioitavia osa-alueita. Kullekin osa-alueelle tulee tapauskohtaisesti määrittää vielä tarkemmat mittarit, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin yrityksesi liiketoimintaa.

Yksi vaihtoehto on hyödyntää ulkopuolista apua 3PL-toimijoiden vertailuun ja valintaan. Tässä tilanteessa sinun kannattaa valita avuksi yritys, joka ei edusta 3PL-toimijoita. Tämä takaa sen, että saat objektiivisen näkemyksen yrityksellesi sopivasta ratkaisusta.

Miten EP-Logistics voi auttaa asiakkaitaan varastoinnin ulkoistamisessa?

Tyypillinen varaston ulkoistukseen liittyvä projekti EP-Logisticsilla sisältää:

 • tarjouspyynnön laatimisen
 • tarjousten vertailun
 • tarjous- ja sopimusneuvottelut

Näistä tarjouspyynnön laatiminen on tärkein. Tarjouspyynnössä pitää tiiviisti mutta yksiselitteisesti kertoa mitä haluttu toiminta sisältää: varastoitavat määrät, saapuvat ja lähtevät volyymit, kausivaihtelut, tarvittavat IT-integraatiot sekä halutut raportointitavat ja suorituskykymittarit. Olennainen on myös haluttu hinnoittelumalli. Lisäksi halutaan usein yleisluontoisempaa tietoa esimerkiksi tarjoajan kestävän kehityksen panostuksista, laatusertifikaateista, tms. Näille voidaan laatia pisteytys täydentämään hintavertailua.

Hyvin laadittu tarjouspyyntö tekee tarjousten vertailusta helpompaa. Tarjousneuvotteluissa käydään tarjoukset läpi ja tarkennetaan mahdollisia epäselviä kohtia. Muutaman kärkiehdokkaan kesken voidaan järjestää myös toinen tarjous- ja neuvottelukierros.

Voittajan kanssa pidetään lopuksi sopimusneuvottelut, jossa laaditaan sopimus tulevasta toiminnasta, tarkennetaan hinnoittelumallia, laatumittareita, sanktioita ja sovitaan toiminnan aloitusaika ja sopimuksen kesto.

Joissain tapauksissa EP-Logistics voi tehdä myös toteutusvaiheen integraatioiden suunnittelua ja testausta sekä suunnitella toiminnan siirtämisen uudelle operaattorille.

Yhteenveto

Kaikki edellä mainitut edut ja ongelmat ovat riippuvaisia siitä, millaisen 3PL-palveluntarjoajan kanssa päätät tehdä yhteistyötä. 3PL-kumppanin valinta ja 3PL-sopimuksen tekeminen ovat tärkeimmät vaiheet varaston ulkoistamisen näkökulmasta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Sisälogistiikka: Nämä Aiheet Puhuttavat Nyt [2024]

Mitkä ovat sisälogistiikan polttavia aiheita tällä hetkellä, joista SSI Schäferin konsulttipäivillä keskusteltiin?

Logimat 2024: Miltä Logistiikan Automaation Tulevaisuus Näyttää?

Mitkä tekijät jarruttavat ja mitkä kannustavat automaatioon? Mitkä tekijät puolestaan kertovat automaation tarpeesta?

Layout-suunnittelu: 9 Askeleen Opas Tehokkaaseen Layoutiin

Tämän oppaan avulla suunnittelet tehokkaan layoutin.