Kuva SSI Schäferin teknologiakeskuksen seinästä, jossa Schäferin logo

EP:n Ari ja Petri vierailivat SSI Schäferin järjestämillä konsulttipäivillä yhtiön tuotekehityskeskuksessa Würzburgissa kuulemassa sisälogistiikan uusimmista tuulahduksista.

Tapahtuman kolme keskeistä teemaa sisälogistiikan osalta olivat simulointi, markkinatrendit sekä ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen varastosuunnittelussa.

Pssst… EP-Logistics on toimittajista riippumaton ja tekee yhteistyötä kaikkien toimittajien kanssa samanarvoisesti. Markkinoilla on paljon erilaisia varastointiautomaatioratkaisuja. Toimittajat haluavat tarjota tietysti tähän omaa ratkaisupakettiaan. Siksi me EP-Logisticsilla seuraamme tiiviisti markkinoiden uutuuksia. Niin nytkin. Matka on mahdollisuus verkostoitua ja kuulla uusimmista trendeistä. Tämänkin matkan osalta kuultua ja opittua tullaan hyödyntämään tulevissa projekteissa.

Simulointi

Sisälogistiikan konsepteja suunnitellaan yhä nopeampitempoisesti. Tämä tarkoittaa nopeampaa teknillisten ja taloudellisten vaikutusten arvioimista. Tässä tulee korostumaan tarkkuuden merkitys. Työkalujen kehittyminen mahdollistaa järjestelmien osien simulointia jo konseptin alkuvaiheissa. Simulointi antaa paremman kuvan suunniteltujen prosessien kyvykkyydestä.

Toimittajat ovat kehittämässä työkaluja alijärjestelmien ja konseptien simuloimiseksi. Näillä työkaluilla voidaan jo aikaisessa vaiheessa testata järjestelmien kyvykkyyttä. Nämä eivät kuitenkaan ota huomioon koko laitoksen logistiikan toimivuutta.

EP-Logisticsilla on työkalut näiden kaikkien osa-alueiden yhteistoiminnan simuloimiseen, kokonaiskyvykkyyden arvioimiseksi.

Katso täältä miksi simulointi on ylivertainen keino esimerkiksi arvioida erilaisia prosesseja:

Markkinatrendit

Varastot ja automaatio

Schäferin tilastojen mukaan koronavuosina 2020–2022 maailmalla rakennettiin paljon manuaalisia varastoja kysynnän ollessa korkealla. Vuonna 2023 manuaalisten varastojen rakentaminen romahti noin 50 % nousevien korkojen ja ylikapasiteetin takia.

Manuaalivarastojen rakentamisen arvioidaan elpyvän, mutta ei koronavuosien tasolle. Automatisoitujen varastojen määrässä ei vastaavaa koronapiikkiä ollut. Näiden määrä näyttäsi kasvavan tasaisesti tulevina vuosina. Lisäksi manuaalisia varastoja muutetaan automaattisiksi.

Maailmanlaajuisesti sisälogistiikan automaation kehitystä vetää Aasia. Kasvua vuoteen 2027 ennustetaan tulevan 14 %. EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) ja Etelä ja Pohjois-Amerikka kasvavat myös, mutta hitaammin, noin 7 % kumpikin. Kasvu tulee laajalti eri talouden alueilta. Kovinta kasvua ennustetaan kulutustavaroille.

Sisälogistiikan automaation osa-alueista suurin kasvuprosentti ennustetaan robottikeräilylle. Robottikeräilyn korkeat prosentit selittyvät alhaisella lähtötasolla, mutta Schäferin ennusteen mukaan robottikeräily on viimein tulossa volyymiratkaisuksi. Tämä näkyy myös tarjonnassa yleisemminkin.

Muita kehitystrendejä ovat esimerkiksi:

 • Toimitusten pirstaloituminen (tilataan vähän mutta usein)
 • Nopeat toimitukset
 • Toimitusprosessin läpinäkyvyys asiakkaalle

Nämä johtavat tarpeeseen suunnitella varastoja, jotka ovat muunneltavia ja joustavia toiminnan muutoksille sekä entistä suurempiin vaatimuksiin tietojärjestelmille.

Tekoäly

Nykyään ei voi pitää seminaaria keskustelematta tekoälystä. Tekoälyn käyttö varaston suunnittelussa ja optimoinnissa tulee varmasti jatkossa lisääntymään. Tekoälyllä voidaan parantaa esimerkiksi tuotesijoittelua tai automaation käytön optimointia tai esimerkiksi arvioida huollon tarvetta.

Säästöt voivat olla merkittäviä. Lisäksi tekoäly tulee varmasti osaksi ostoa ja hankintaa. Uuden varaston suunnittelussa tekoälystä voi muodostua työkalu. Kokonaan tekoäly tuskin korvaa insinöörityötä ainakaan lähivuosina.

EP-Logisticsilla toiminta ei ole vain uusien toimitilojen suunnittelua. Iso osa asiakkaidemme projekteista käsittelee nykyisissä tiloissa tehtävän toiminnan ja prosessien kehittämistä sekä päivittämistä tähän päivään.

Autamme asiakkaitamme löytämään kustannustehokkaita ja heille parhaiten soveltuvia ratkaisuja.

Jos mietit uusien toimitilojen rakentamista tai vanhojen kehittämistä, kannattaa vilkaista meidän kattava layout-suunnittelun opas:

Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen varastosuunnittelussa

Yksi mielenkiintoisimmista aiheista oli katsaus sisälogistiikan päästöjen hallintaan kohti hiilineutraalisuutta. Hiilineutraalisuus nousee esille monessa yhteydessä ja sillä on arvoa myös asiakkaiden päätöksenteossa.

Sisälogistiikan päästöihin vaikuttavat:

 • Tilojen tehokas käyttö ja toimivat prosessit
 • Automaatio
 • Logistiikan tietojärjestelmät
 • Monitorointi ja raportointi
 • Rakennuksen runko
 • Rakennuksen tekniset laitteistot
 • Energian syöttö
 • Kiertotalous
Kuva kahdeksasta sisälogistiikan päästöihin vaikuttavasta tekijästä, jotka luetellaan edellä blogitekstissä
Kuva kahdeksasta sisälogistiikan päästöihin vaikuttavasta tekijästä, jotka luetellaan edellä blogitekstissä

Kuten huomataan, kaikkiin osa-alueisiin ei voida vaikuttaa vain logistiikan keinoin. Tavoitteiden saavuttaminen kohti hiilineutraalisuutta vaatii useiden asiantuntijoiden yhteistä panosta, jotta kokonaispäästöjen jalanjälkeä voidaan pienentää.

Logistiikan ja toimintojen prosessien suunnittelulla on kuitenkin keskeinen vaikutus myös muihin osa-alueisiin.

Sisälogistiikan tehokkuuden parantaminen on vain yksi osa logistiikan päästöjen pienentämisestä. Varastoinnin osuus hiilineutraalisuudesta on vain osa koko toimitusketjun päästöistä.  Tie kohti hiilineutraaliutta ei ole vain osaoptimointia vaan kaikkien koko toimitusketjun päästöjen hallintaa.

Päästöjä voidaan pienentää, mutta logistiikan osalta ei kokonaan poistaa. Täydellinen neutraalius vaatii kompensaatioiden käyttämistä jäljelle jäävän osan hyvittämiseksi. Tehokkuutta kehittämällä saadaan kompensoitava osuus pienemmäksi.

Kompensaatiokustannukset pitääkin ottaa mukaan yhdeksi investointien mittariksi, kun arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Projekteissa voidaan arvioida taloudellisten avainlukujen lisäksi ympäristöllistä tehokkuutta ja ottaa tämä huomioon valintoja tehdessä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Logimat 2024: Miltä Logistiikan Automaation Tulevaisuus Näyttää?

Mitkä tekijät jarruttavat ja mitkä kannustavat automaatioon? Mitkä tekijät puolestaan kertovat automaation tarpeesta?

Layout-suunnittelu: 9 Askeleen Opas Tehokkaaseen Layoutiin

Tämän oppaan avulla suunnittelet tehokkaan layoutin.

Varastoinnin ulkoistaminen: edut, ongelmat ja 3PL-kumppanin valinta

Varastoinnin ulkoistamisessa etujen ja haasteiden harkinta on tärkeää. Oikean 3PL-kumppanin valinta on avain onnistumiseen.