Logistiikan IT-ratkaisut

Menestyvät yritykset hakevat jatkuvasti tehokkaampia ja taloudellisempia toimintatapoja logistiikkaa kehittämällä. Tehokkaammat toimintatavat edellyttävät usein muutoksia fyysisen logistiikan ohjaukseen, ja tässä logistiikan IT-ratkaisut näyttelevät usein keskeistä osaa. Lisätietoja antaa Pekka Korpiharju.

EP-Logisticsin IT-palvelut perustuvat monipuolisen osaamisen ja kokemuksen yhdistelmään:

 • Logistinen osaaminen
 • Asiakastoimialojen tunteminen
 • Tietotekninen osaaminen logistiikalle keskeisillä teknologia- ja sovellusalueilla

Projektimme logistiikan IT-ratkaisujen parissa ovat monipuolisia. Seuraavassa on tietojärjestelmäkehityksen näkökulmasta tyypillisiä hankkeitamme:

 • Hankkeiden esiselvitykset
 • Eritasoisten määrittelyjen ja suunnitelmien tekeminen, esim. uuden toimintatavan kuvaus ja vaatimusmäärittelyjen tekeminen tietojärjestelmille
 • Tietojärjestelmän hankintaprosessin tukeminen: tarjouspyynnöt, tarjousten vertailu ja arviointi valintaa varten ja sopimuspohjien laadinta
 • Järjestelmäprojektin toimitus- ja toteutusvalvonta
 • Hankkeiden projektinohjaus

Keskeistä osaamistamme teknologian ja sovelluksien osalta

 • Tuotantolaitosten ja tukkukauppojen tietojärjestelmät, tuotannonohjaus, toiminnanohjaus (ERP)
 • Materiaalinkäsittelyn ja -varastoinnin järjestelmät (WMS)
 • Toimitusketjun hallinta
 • Simulointi
 • Tunnistusteknologioiden hyödyntäminen
 • Aluevalvonta- ja porttijärjestelmät
 • Viestinvälitys ja tiedonsiirto
 • Sähköiset palvelut ja järjestelmäintegraatio
 • GIS

Hyödyt

Toimeksiannoissa asiakkaamme tavoittelevat usein seuraavia asioita:

 • Mittavien investointien oikea suuntaaminen esiselvityksien avulla
 • Asiantuntemusta määrittelyihin ja suunnitteluun
 • Fyysisen logistiikan kehitystarpeiden huomioiminen järjestelmähankkeissa
 • Asiantuntemus järjestelmätoimituksen tarjouspyyntövaiheessa
 • Riippumattoman tahon käyttö hankekoordinointiin monitoimittajaprojekteissa
 • Asiantunteva toiminnan ohjaus konsortiohankkeissa (joissa asiakkaita on useita)
 • Riippumaton neuvonantaja järjestelmähankkeissa