Qatar – Konttiterminaalin suunnittelu

Tausta

Ras Laffanin teollisuuskaupunki ja satama muodostavat yhdessä Qatarin merkittävimmän teollisuuskeskittymän sekä yhden maailman vilkkaimmista terminaaleista, jossa laivataan vientiä varten maakaasua (LNG). Qatar Petroleum tilasi Ramboll Middle East:ltä satamaan FEED-satamasuunnitteluhankkeen, joka oli jaettu seitsemään erilaiseen ja erikokoiseen osaprojektiin. Konttiterminaalin suunnittelu oli osaprojekteista suurin ja merkittävin.

Toimeksianto ja tulokset

Alikonsulttina toiminut EP-Logistics vastasi Ras Laffanin sataman konttiterminaalin suunnittelusta, kehitysvaiheiden simuloinnista sekä teollisuuslaitoksen ja sataman välisen logistiikan toimivuuden varmistamisesta. EP-Logistics muun muassa mitoitti käsittelykaluston tarvittavan määrän, selvitti kontinkäsittelylaitteiden markkinahinnat ja toimitusajat sekä laati yhteistyössä pääkonsultin kanssa konttiterminaalin turvallisuuteen liittyviä selvityksiä.

Hyödyt

  • Tehtyjen simulointimallien avulla kyettiin määrittelemään konttiterminaalin eri kehitysvaiheiden kriittiset päätöksentekokohteet, laitemäärät ja kuormitustasot
  • Terminaalin simuloinnilla voitiin testata kapasiteettia myös erilaisilla laivaliikenteillä ja työajoilla sekä niin ennakoitujen kuin ennakoimattomienkin häiriöiden tapauksissa
  • Lopputuloksena saatiin Qatar Petroleumille tulevassa EPIC-projektivaiheessa tarvittavia aineistoja sekä hankintoja varten tarvittavat määrittelydokumentit