Boliden – Materiaalilogistiikan kehittäminen

Tausta

Boliden jalostaa Harjavallan sulatossa ja Porin elektrolyysilaitoksessa muun muassa kuparia, nikkeliä, kultaa, hopeaa ja rikkihappoa. Pääsääntöisesti meritse saapuvia kupari- ja nikkelirikasteita käsitellään vuosittain lähes miljoona tonnia ja eri metalleja valmistuu yli 150 000 tonnia.

Toimeksianto ja tulokset

Bolidenin kahden tuotantolaitoksen materiaalilogistiikan kehittämishankkeen ensimmäisessä vaiheessa EP-Logistics analysoi nykytilanteen ja suunnitteli ja vaiheisti kehitystoimenpiteet. Seuraavaksi laadittiin vaatimusmäärittelyt uudelle materiaalilogistiikan ohjaus- ja suunnittelujärjestelmälle. Määrittelyvaiheesta edettiin toimittajakartoituksen ja hankintaprosessin kautta uuden ohjausjärjestelmän toteutukseen.

Yhden projektin sijaan Boliden päätyi lopulta hyödyntämään EP-Logisticsin ammattitaitoa yllä mainituissa neljässä itsenäisessä projektissa jatkumoina toisilleen.

Hyödyt

  • Ohjausjärjestelmän avulla hallitaan materiaalien meri-, rautatie- ja kumipyöräkuljetukset ja varastointi tuotantoprosessin aikana
  • Saman asiantuntijan hyödyntäminen läpi projektin teki sen toteuttamisesta mutkattomampaa
  • Uudella ohjausjärjestelmällä kyetään korvaamaan lukuisat logistiikkaketjun eri vaiheissa käytetyt tietolähteet ja se tarjoaa käyttäjilleen reaaliaikaisen näkymän koko logistiikkaketjun tilanteesta
  • Ohjausjärjestelmä vähentää merkittävästi manuaalista seurantatyötä ja helpottaa materiaalinohjauspäätösten tekoa