OYS – Tukipalvelukeskuksen suunnittelu

Tausta

Oulun yliopistollinen sairaala on käynnistänyt laajan saneerausohjelman, jonka tavoitteena on uudistaa koko sairaalakampus vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Osana uudistusta tukipalvelut haluttiin keskittää tiiviisti omalle alueelleen kampukselle. Tavoitteena oli saavuttaa synergiaetuja tukipalveluiden kesken sekä keskittää raskas liikenne.

Toimeksianto ja tulokset

EP-Logisticsin toimeksiantona oli tehdä uuden tukipalvelukeskuksen logistiikkasuunnitelma. Suunnitelmassa arvioitiin tilatarpeet yhdessä tukipalveluiden kanssa, hahmoteltiin tarvittavat tilat ja tärkeimmät toiminnallisuudet tontille sekä selvitettiin vaihtoehdot kuljetusreiteille tukipalvelukeskuksesta muille sairaalan alueille. Lisäksi työssä selvitettiin automaattisten kuljetusrobottien ja jätteiden imukuljetuksen kannattavuutta sekä sänkyjen keskitetyn pesun järkevyyttä.

Hyödyt

  • Laadittiin eri tukipalveluiden tärkeimpien logististen tarpeiden prosessikuvaukset
  • Saatiin selville keskusvaraston tilatarpeet ja toiminta laskelmien avulla
  • Toteutettiin tilojen hahmottelu tontille huomioiden järkevät yhteydet tieverkkoon ja sairaalan logistiikkakäytäviin
  • Varmistettiin automaatiojärjestelmien kannattavuus laskelmien avulla
Tukipalvelukeskuksen suunnittelu