Materiaalivirtaselvitys

Tarve uudistua

LU-VE Group on yksi Euroopan johtavista kaupalliseen jäähdytykseen, LVI-ratkaisuihin ja teolliseen jäähdytykseen tarkoitettujen ilmalämmönsiirtimien valmistaja. Fincoil LU-VE Oy:n Vantaan tehtaalla valmistetaan pääasiassa suuria jäähdytyspattereita ja niihin liittyviä komponentteja.

Alfa Laval Vantaan siirtyminen keväällä 2019 uuteen omistukseen osaksi LU-VE Groupia oli hyvä hetki toiminnan kriittiselle tarkastelulle ja kehityskohteiden määrittelylle. Myös varastonohjauksen vaatimukset on tärkeää huomioida omistajanvaihdoksesta seuranneen toiminnanohjausjärjestelmän muutoksen yhteydessä. Yrityksessä huomattiin tarpeita materiaalien varastoinnin ja materiaalivirtojen kehittämiselle, sillä toimintatavat eivät enää tukeneet tarpeita ja käytössä olevat tilat kävivät ahtaiksi.

 

Ratkaisuja tehokkaampaan materiaalien varastointiin

EP-Logistics oli mukana selvittämässä ratkaisuja Fincoil LU-VE’n toiminnan haasteisiin. Selvitys tehtiin tunnistamalla yrityksen tehdasalueen materiaalivirrat, niiden liikkeet sekä nykyiset varastointitavat. Sisälogistiikan materiaalivirtaselvityksen pohjalta EP-Logistics antoi vaihtoehtoisia ehdotuksia tuotantoa tehokkaasti palvelevaan materiaalien varastointiin ja laati vaihtoehtoisia suunnitelmia tehokkaista varastointiratkaisuista.

Työ toteutettiin kartoittamalla nykytilanne keräämällä lähtötiedot yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa sekä tutustumalla prosesseihin. Nykytilanteen kartoituksen, analysoinnin ja epäkohtien tunnistamisen jälkeen laadittiin materiaalivirtakaavio ja kehitysehdotukset, joista kustakin EP-Logistics laati kuvauksen, layout suunnitelman sekä arvion investointien suuruudesta.

Työn tuloksena laaditut ehdotukset nostivat lavapaikkojen määrää sisällä sekä tarjosivat ohjeet tehokkaampaan materiaalien varastointiin. Projektissa esitettiin ratkaisuja materiaalien FiFo-käytön ratkaisemiseksi ja keinoja varastoinnin palvelutason kehittämiseksi. Lisäksi annettiin käytännön toimenpidesuosituksia hankinnan, varastoinnin ja materiaalikäsittelyn sujuvoittamiseksi sekä keinoja materiaaleihin sidotun pääoman pienentämiseksi.