Koivunen Oy – radiopäätejärjestelmä

Tausta

Koivunen Oy on Suomen suurimpia auto- ja teknisen alan tuonti- ja tukkuliikkeitä. Koivusella pidetään tärkeänä varaosien toimitusvarmuutta ja -nopeutta. Yksi mahdollisuus entisestään parantaa em. asioita on käyttää hyväksi tarjolla olevia teknisiä mahdollisuuksia, mm. viivakoodeja ja radiopäätteitä.

Toimeksianto ja tulokset

Viivakoodien ja radiopäätteiden hyödyntäminen aloitettiin esiselvityksellä. Esiselvityksen jälkeen tehtiin hankintaprojekti, joka jatkui toimitusvalvontana. EP-Logisticsin konsultti toimi kaikissa projektin vaiheissa projektipäällikkönä.

Hyödyt

Koivunen sai hankkeessa EP-Logisticsin konsultoinnista mm. seuraavia hyötyjä:

  • EP-Logisticsilla on kokemusta vastaavista projekteista
  • EP-Logistics tuntee Koivusen toimintatavat ja tietojärjestelmät
  • Koivusen oma henkilöstö pystyi keskittymään omiin töihinsä