Kouvolan Innovation Oy – Rautatie- ja maantieterminaalin logistiikkasuunnittelu

Tausta

Kouvola on Suomen suurin rautateiden tavaraliikenteen keskittymä, jonka läpi kulkee sekä kotimaan että ulkomaan liikennettä. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on Suomen ainut Euroopan laajuisen liikenteen ydinverkon (TEN-T) terminaali ja sen kehittäminen onkin yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista.

Toimeksianto ja tulokset

Kouvola Innovation Oy:n tilaamassa rautatie- ja maantieterminaalin (Rail Road Terminal, RRT) kehityshankkeessa EP-Logistics vastasi terminaalikäsittelyyn liittyvistä suunnittelutehtävistä. Toimeksiantona oli tarkastella suuryksikkö- eli intermodaalikuljetusten tavarankäsittelyteknologian vaihtoehtoja ja niiden käyttömahdollisuuksia pitkien konttijunien käsittelyssä Kouvolan terminaalissa. Lisäksi selvitettiin automaation hyödyntämismahdollisuuksia lastinkäsittelyssä. VR Track Oy:n alikonsulttina projektissa toiminut EP-Logistics vastasi myös hankkeen aikana tehtyjen neljän benchmarking-käynnin järjestelyistä ja toteutuksesta Iso-Britanniassa.

Hyödyt

  • Kyettiin tarkentamaan pitkien junien operoinnin tuomat reunaehdot kaakkoisen Suomen rataverkolla
  • Hankkeessa tunnistettiin kaakkois-Suomen rataverkon kehityskohteita, jotka toteutuessaan hyödyntävät Kouvola RRT:n liikenteen lisäksi koko kaakkois-Suomen raideliikennettä
  • Terminaalin kalustohankintoja varten saatiin perusteltuja suosituksia
  • Kouvola RRT:n vaiheittaista kehitystä varten saatiin toiminnallisia suunnitelmia
  • Työssä määriteltiin keskeisten terminaalitoimintojen sijoittamisperiaatteita