Matkahuolto – Terminaalin suunnittelu

Tausta

Matkahuollolla on kaksi terminaalia pääkaupunkiseudulla: yksi Vantaalla ja toinen Helsingin keskustassa. Matkahuollon kuljettamien verkkokauppa- ja kuluttajapakettien määrä kasvoi vuodessa 40 % ja vanhat tilat alkoivat käydä ahtaiksi. Pakettimäärän odotetaan kasvavan myös tulevina vuosina ja siksi Vantaalle haluttiin lisää tilaa ja tehokkaampi tapa käsitellä lähetyksiä. Tehokkaamman käsittelyn varmistamiseksi haluttiin hankkia moderni lajittelija. Uusi lajittelija sopii myös pienten lähetysten käsittelyyn ja Matkahuollon onkin tarkoitus laajentaa toimintaansa pienten pakettien postilaatikkojakeluun. Taustalla vaikutti myös vahvasti Matkahuollon vasta valmistunut vastuullisuusohjelma, jonka vaatimusten mukaan uusi terminaali suunniteltiinkin.

Hyödyt

  • Matkahuollon lajittelutarpeiden arvioinnin pohjalta päädyttiin lajittelijatyyppiin ja selvitettiin tilan soveltuvuus
  • Hyödyntämällä EP:n kokemusta kilpailutusmateriaalin luomisessa ja toimittajien vertailussa, voitiin varmistaa parhaan toimittajan löytäminen
  • Laskelmien avulla voitiin arvioida tulevaisuuden kapasiteetti toiminnan kasvaessa
Matkahuolto logo

Toimeksianto ja tulokset

EP-Logistics oli mukana projektissa Matkahuollon kumppanina. EP-Logistics teki laskelmia siitä, millaiset ominaisuudet uudella terminaalilla tulee olla. Tehtävänä oli muun muassa selvittää, paljon paketteja pitää saada menemään läpi ja millaisia vuoroja uudessa terminaalissa käytettäisiin. EP-Logisticsin tehtävänä oli myös luoda kilpailutusmateriaali lajittelijoiden hankintaan sekä vertailla eri toimittajien tarjouksia.

Matkahuolto päätyi valitsemaan toimittajan, joka pystyi toimittamaan uuden lajittelijan nopealla aikataululla. EP oli mukana projektissa loppuun asti. Nyt Matkahuollolla on pk-seudulla kaksi toimivaa keskusta, joiden välillä volyymia voidaan jakaa. Kahden terminaalin malli mahdollistaa paikallisten jakeluiden tehokkaan optimoinnin sekä auttaa hallitsemaan syntyviä päästöjä.

Matkahuollon uusi lajittelija