Asiakasvirrat ja tavarahuolto

MALL OF Tripla

Tripla on Pasilassa sijaitseva kolmen korttelin kokonaisuus, joka valmistuu vaiheittain vuosina 2019-2020. 250 liikkeellään Mall of Tripla on Suomen suurin kauppakeskus.

EP-Logistics osallistui Triplan asiakasvirtojen ja tavarahuollon suunnitteluun materiaalivirtojen ja logistiikan asiantuntijana.

Tavarahuollon tila- ja liikennemitoitus

Kiinteistön oman huollon toimivuuden lisäksi oli keskeistä, ettei huollon aiheuttama liikenne aiheuta lähikaduille ylimääräistä kuormitusta. Tavarahuollon tilat oli järjestettävä niin, etteivät autot joudu odottamaan yleisessä katuverkossa.

Myymälätyyppien ja niiden pinta-alojen perusteella arvioitiin huoltoajoneuvojen määrät ja jakaumat eri vuorokaudenajoille. Perustuen näihin liikennemääriin arvioitiin huoltotilojen mitoitus ja käyttötarkoitus. Laskelmat tehtiin konsultin kokemuksen ja muista samantyyppisistä projekteista kerätyn tiedon perusteella.

Asiakasvirtasimulointi

Asiakasvirtasimuloinnin tavoitteena oli selvittää asiakas- ja matkustajamäärät sovitulla suunnittelualueella. Lisäksi mallinnettiin ihmisten liikkumista keskuksessa. Ihmisvirtojen liikehdintää mallintaessa kiinnitettiin huomiota muun muassa julkisen liikenteen läpikulkuun, pysäköintilaitoksen toimintaan sekä lounasruokailuun.

Näiden tietojen perusteella oli mahdollista simuloida erilaisia hissiryhmävaihtoehtoja ja tarkastella niiden toimivuutta. Hissiryhmien toimintaa arvioitiin esimerkiksi jonojen pituuksien, odotus- ja matkustusaikojen sekä hissien täyttö- ja käyttöasteiden avulla.

Simuloimalla hissimäärät pysäköintitasolta turvattiin sujuva liikenne esimerkiksi juna-asemalle, myymälätasoille ja toimistokerroksiin. Näin vältyttiin ylimitoitetuilta laiteinvestoinneilta sekä mahdollistettiin maksimaalinen myymäläpinta-ala.

Kauppakeskus Tripla liukuportaat ja asiakkaat