Viking Malt – Varastotoiminnan kehittäminen

Tausta

Viking Malt on Pohjoismaiden suurin maltaiden valmistaja ja on laajentanut toimintaansa vuosien varrella useaan otteeseen. Tuotemäärien ja volyymin muuttuessa maltaan pakkaaminen ja varastoiminen haluttiin järjestää Lahden tehtaalla arvioitua tulevaisuuden tilannetta vastaavaksi.

Toimeksianto ja tulokset

Toimeksiannon keskiössä oli kehittää varastotoimintaa tehokkaammaksi. EP-Logistics selvitti Viking Maltille materiaalivirtojen, eräkokojen ja varastotasojen keskinäistä riippuvuutta ja niistä seuraavia varastotilatarpeita. Vastaavanlaisen selvityksen lisäksi EP-Logistics laati hankinta-asiakirjat ja toteutti teknisen määrittelyn säkityskoneita varten viisi vuotta aiemmin.

Hyödyt

  • Myyntiennusteiden perusteella kyettiin laskennallisesti arvioimaan tulevaisuuden materiaalivirrat
  • Määriteltiin tulevaisuuden varastotarpeet erilaisilla toimintatavoilla
  • Kyettiin lisäämään varastokapasiteettia lastaustilan käyttöä kehittämällä
  • Laadittiin tekninen määrittely säkityskoneille, kartoitettiin sopivat laitetoimittajat ja tehtiin tarjousvertailut
Varastotoiminnan kehittäminen