Matkahuolto – Terminaaliverkoston kehittäminen

Tausta

Oy Matkahuolto Ab on suomalainen palvelu- ja markkinointiyritys, jonka pääliiketoiminta-alat ovat matka- ja pakettipalvelut. Matkahuollon pakettipalveluiden osalta ylläpidetään ja kehitetään bussiliikenteeseen perustuvaa paketinkuljetusjärjestelmää, jonka avulla kuluttajat ja yritykset voivat lähettää paketteja kotimaassa sekä yhteistyökumppanuuksien ansiosta jopa ympäri maailmaa. Verkkokaupan suosion kasvaessa Matkahuollon pakettivolyymit ovat olleet huomattavassa kasvussa.

Toimeksianto ja tulokset

Matkahuollon toimintaa on tehostettu terminaaleja ja terminaaliverkkoa kehittämällä muun muassa layoutien, toimintatapojen ja laitteistojen osalta. Projektissa tutkittiin myös Turun, Helsingin ja Vantaan terminaalien muodostaman verkoston yhteistoimintaa ja päivitettiin toimintoja lisääntyvän verkkokauppamyynnin vaatimuksia vastaavaksi.

Hyödyt

  • Saatiin selville laskennallisesti tulevaisuuden materiaalivirrat
  • Suunnitelmien perusteella onnistuttiin toteuttamaan materiaalivirtojen käsittely nykyisissä tiloissa ilman laajennusinvestointeja
  • Terminaalin layoutiin tehtyjen muutosten myötä pystyttiin tehostamaan toimintatapoja ja turvaamaan pakettipalvelujen luotettavuus ja yhä tiukemmat aikatauluvaatimukset
Matkahuolto logo