Rauanheimo – Logistiikan kehityssuunnitelmat

Tausta

Oy M. Rauanheimo Ab on lastinkäsittelymääriltään Suomen suurimpia ahtausliikkeitä. Yritys on käyttänyt EP-Logistics Oy:n suunnittelupalveluita erilaisissa satama- ja teollisuusalueiden materiaalinkäsittelyyn liittyvissä toimeksiannoissa jo useamman vuoden ajan. Toimeksiantojen kohteet ovat valikoituneet Rauanheimon meneillä olevien kehityshankkeiden mukaisesti.

Toimeksianto ja tulokset

Oy M. Rauanheimo Ab on tilannut EP-Logisticsilta konsepti- ja toiminnallisia suunnitelmia sekä sisäisiä että ulkoisia kehityshanketarpeita varten. Toimeksiannot ovat kattaneet suuryksikkö-, kuivabulk-, kappaletavaraliikenteen ja teollisen materiaalinkäsittelyn logistiikkasuunnitelmien laadintaa. Hankkeiden loppuasiakkaat ovat edustaneet sekä kotimaisia että lähialueiden kansainvälisiä lastinantajia niin metsä-, kemian- kuin metalliteollisuudestakin.

Hyödyt

  • EP-Logisticsin nopea reagointiaika toimeksiantoihin on mahdollistanut suunnittelutyön tulosten hyödyntämisen hankeneuvotteluissa
  • Toimialaosaaminen ja verkostoyhteistyö ovat mahdollistaneet myös kehityshankkeiden seuraavien vaiheiden toteutuksen
  • Tutun asiantuntijatahon kanssa yhteistyö on sujuvaa, sillä toimintamallit ja tavat ovat jo etukäteen tutut
Logistiikan kehityssuunnitelmat