HUS-Apteekki – Laitehankinta

Tausta

HUS-Apteekki on Suomen suurin sairaala-apteekki, joka toimittaa lääkkeitä Helsingin ja Uudenmaan alueelle sekä lähiseudun kunnille. Toiminnan laajentuessa ja tilojen käydessä ahtaiksi tehtiin päätös lääkkeiden automaattisen keräily- ja varastointirobotin hankinnasta. Hankinta päätettiin toteuttaa neuvottelumenettelynä.

Toimeksianto ja tulokset

EP-Logisticsin rooli hankintaneuvotteluissa oli automaation asiantuntija. EP osallistui asiakkaan logistiikkatarpeiden määrittelyyn, kapasiteettitarpeen laskentaan, näiden kuvaamiseen toimittajille lähetettävissä dokumenteissa sekä toimittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Neuvottelujen jälkeen EP-Logistics oli mukana laatimassa tarjouspyyntöön liittyviä dokumentteja, joihin sisältyi myös laitteiston toiminnalliset vaatimukset ja tiedot tulevasta testauksesta. Myöhemmin erillisessä toimeksiannossa avustettiin asiakasta asennetun laitteiston testauksessa.

Hyödyt

  • Toteutettiin laadukkaat ja täsmälliset vaatimusdokumentit sekä tarjouspyyntöasiakirjat
  • Hyödynnettiin EP-Logisticsin automaatioasiantuntemusta hankintaneuvotteluissa
  • Haastettiin toimittajia neuvotteluissa ja kehitettiin toimittajan tarjoamaa ratkaisua asiakkaan tarpeita paremmin vastaavaksi
  • Luotujen testien avulla pystyttiin varmistamaan, että laite täyttää sille asetetut vaatimukset

Video ©HUS-Apteekki

Laitehankinta