Servica – Uusi keskusvarasto

Tausta

Servica tuottaa omistajilleen ruokapalvelujen, puhtaus- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palvelut. Omistajia ovat muun muassa Kuopion kaupunki sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Servicalla on noin 1250 työntekijää.

Servica on toiminut väistötiloissa jo jonkin aikaa, mutta nyt tilat ovat käyneet pandemian seurauksina pieniksi ja joudutaan turvautumaan ulkoisiin varastoihin. Uuden varaston kohdalla haluttiin painottaa logistiikan toimivuutta, tehokkaita ja tarpeen mukaisia sekä muutosjoustavia tiloja, energiatehokkuutta ja ympäristövastuullisuutta.

Servica_logo

Toimeksianto ja tulokset

Toimeksiantona oli suunnitella mitoitusarvot tulevalle varastolle, joka pystyisi palvelemaan tulevan sotealueen tarpeita. EP valmisteli ja laski erilaisia skenaarioita, joiden perusteella hahmoteltiin varaston tilatarve ja muutettiin varastopaikat neliöiksi. EP määritteli erilaisten varastopaikkojen määrät ja muun muassa millaiset lähettämö- ja vastaanottotilat riittävät kattamaan tulevaisuuden tarpeet. Esimerkkilayoutien avulla arvioitiin tulevan rakennuksen mitat ja neliömäärä. EP:n luomia laskelmia käytettiin uuden varastorakennuksen kilpailutusmateriaalina. Projektissa varauduttiin myös tulevaisuuteen ideoimalla kehitysajatuksia siitä, miten laajennuksia voidaan tehdä tarvittaessa.

Rakennusliikkeet suunnittelivat materiaalin perusteella tarjouksensa rakennuksesta. Lujatalo Oy:n ja LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:n muodostama ryhmittymä voitti kilpailutuksen. Uudet tilat mahdollistavat ympäristöystävällisyyden hiukan nykyistä pienemmillä kustannuksilla. Toimitila mahdollistaa myös toiminnan kehittämisen ja mahdollisen laajentamisen tulevaisuudessa.

Hyödyt

  • Laskelmien avulla pystyttiin päättämään, millainen varasto tarvitaan Servican tulevaa toimintaa varten.
  • EP:n laskelmien avulla voitiin myös vertailla varaston tilatarvetta erilaisissa skenaarioissa.
  • EP:n laskelmilla voitiin varmistaa tilojen toimivuus tulevaisuudessa mahdollisten laajennustarpeiden varalta.