Kampin keskuksen simulointi

Tausta

Helsingin ydinkeskusta sai uuden ilmeen Kampin keskuksen valmistuttua vuonna 2006. Keskuksen muodostavat 5-kerroksinen kauppakeskus sekä maanalainen joukkoliikenneterminaali, johon kuuluvat Kampin metroaseman lisäksi kaukoliikenteen sekä Espooseen suuntautuvan paikallisliikenteen linja-autoterminaalit. Keskuksen läpi kulkee noin 200 000 ihmistä päivässä. EP-Logistics oli mukana Kampin Keskuksen suunnittelutyössä simuloinnin ammattilaisena. Simuloinnissa keskuksesta rakennettiin tietokoneelle malli, jonka avulla testattiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja joista valittiin parhaat toteutettaviksi.

Hyödyt

Simuloinnin avulla saavutettiin seuraavat hyödyt:

  • Optimoitiin terminaalien käytävä- ja odotustilojen tilantarve
  • Varmistettiin tilojen ja liukuporrasyhteyksien toimivuus
  • Varmistettiin Espoon bussiterminaalin toimivuus
  • Saatiin lisätietoa palo- ja pelastusviranomaisille, markkinoinnin käyttöön ja ilmanvaihdon suunnittelijoille
  • Pystyttiin vertailemaan eri osapuolien näkökantoja ja ratkaisuja neutraalisti

Linja-autoterminaalin simulointi

Espoon linja-autoterminaalista tehdyn simulointimallin avulla tutkittiin terminaalin toimivuutta linja-autojen osalta ja osoitettiin mallin avulla kehityskohtia terminaalin toiminnassa.

Tarkastelun kohteena olivat erityisesti tulo- ja lähtölaitureiden sekä pikapysäköintipaikkojen riittävyys. Lisäksi tutkittiin terminaalin toimintaperiaatteita kuten väistämissääntöjä, linja-autojen ajoaikoja, jonojen muodostumista, liikenteen kasvuskenaarioita, ohjausjärjestelmävaatimuksia jne.

Ihmisvirtojen simulointi

Ihmisvirtojen simuloinnin avulla varmistettiin Espoon liikenteen ja kaukoliikenteen bussiterminaalien sekä rullaporrasyhteyksien toimivuus. Mallin avulla tutkittiin käytävien ja terminaalien odotustilojen riittävyyttä, vaihtoehtoisia rullaporrasratkaisuja sekä lukuisia eri toimintaperiaatteita ja tulevaisuuden kasvuskenaarioita.