Hangon Satama – tunnistus- ja kulunvalvontajärjestelämä

Tausta

Hangosta on kehittynyt merkittävä trailerisatama. Viime vuonna sataman läpäisi noin 51 000 perävaunua. Hanko on myös kalliiden tavaroiden satama, joten turvallisuuteen tulee kiinnittää aivan erityistä huomiota.

Hangon satamaan luodussa automaattisen kuljetusyksiköiden tunnistamis- ja kunnonvalvontaprosessiin liittyvässä järjestelmässä on kyse tunnistusjärjestelmää laajemmasta kokonaisuudesta. Ajoneuvojen ja konttien tunnistukseen perustuvan kulunvalvonnan lisäksi järjestelmään kuuluu suuryksiköiden kunnonvalvonta.

Toimeksianto ja tulokset

EP-Logistics on suunnitellut Hangon satamaan ajoneuvojen ja kuljetusyksiköiden automaattiseen tunnistamis- ja kunnonvalvontaprosessiin liittyvän järjestelmän. EP-Logistics vastasi hankkeen määrittelystä, suunnittelusta ja koordinoinnista. Kulunvalvonnan tavoitteena on tunnistaa ajoneuvot ja kuljetusyksiköt sekä avata portti ilman pysähtymistä sellaisille ajoneuvoille, joiden kulkuoikeus pystytään selvittämään taustajärjestelmistä.

Järjestelmä on edistyksellinen, vastaavanlaista ei ole missään muualla Euroopassa. Järjestelmässä on huomioitu kuljetusyksikön automaattisen tunnistamisen tietosisällön ja kunnonvalvonnan tarpeet eri osapuolten näkökulmasta.

Hyödyt

Järjestelmällä tavoitellaan sitä, että kaikki ajoneuvot, joilla on asiaa satamaan, pääsevät ajamaan portista pysähtymättä. Yleensä satamissa ajoneuvo pysäytetään tarkastusten ajaksi. Järjestelmä tuo satamaan lisää turvallisuutta, edistää liikenteen sujuvuutta ja tuo satamalle merkittävää kilpailuetua.

Kunnonvalvontaosakuvia voivat niitä tarvitsevat (esim. asiakkaat, vakuutusyhtiöt) tarkastella internetin välityksellä. Hakukriteerinä voi olla esim. päivämäärä, yksikkönumero tai vetoauton rekisterinumero.

Jatkossa porttijärjestelmä on tarkoitus liittää osaksi ahtaajan operatiivista ohjausta, mikä parantaa palvelutasoa ja resurssien käyttöä.