HaminaKotka Satama Oy – sataman porttivalvonta

Tausta

Suomea ja sen satamia pidetään turvallisena kauttakulkureittinä. Turvallisuuden takaamiseksi satamissa panostetaan jatkuvasti vartioinnin ja kulkujärjestelyjen kehittämiseen. Vaikutusta tehostetaan toimintaympäristöön sovitetuilla tietotekniikkaratkaisuilla.

HaminaKotka Satama Oy halusi parantaa sataman työ- ja tavaraturvallisuutta tinkimättä maineestaan joustavien palvelujen toimittajana.

Toimeksianto ja tulokset

Satama-alue aidattiin sinne kuulumattomalta liikenteeltä. Ajoneuvot ohjattiin kulkemaan keskitetyn valvontaportin kautta, ja sen läpäisykyky varmistettiin tietojärjestelmällä.

Järjestelmä hallinnoi saapuvien ja lähtevien autojen kulkua porttivyöhykkeellä. Se kuvaa ja tunnistaa rekan kuormineen punniten myös yhdistelmän painon. Tapahtumat voidaan raportoida asiakkaille sähköisesti – jopa kuvina.

Uudet toimintatavat yhdessä liikennejärjestelyjen ja tietotekniikan kanssa muodostavat kokonaisuuden, joka toimii tehokkaasti sekä viestii mielikuvaa modernista ja turvallisesta satamasta.

Hyödyt

EP-Logistics oli hankkeessa asiakkaan tilaamana riippumattomana asiantuntijana:

  • Kartoitimme kulunvalvonnan tarpeet ja tavoitteet
  • Osallistuimme portin alue- ja liikennejärjestelyjen suunnitteluun
  • Määrittelimme vaatimukset täyttävän tietojärjestelmän liittymineen ja valmistelimme tarjouskilpailun
  • Asiakkaan päätettyä toimittajasta avustimme toimituksen yksityiskohdista neuvoteltaessa
  • Jatkoimme neuvonantajana toimituksen ja käyttöönoton ajan järjestelmän hyväksymiseen asti