Hartwall – tuotantostrategioiden simulointi

Tausta

Oyj Hartwall Abp on Suomen suurin olut- ja virvoitusjuomayhtiö. Kotimaassa Hartwall valmistaa juomia Helsingissä, Lahdessa, Karijoella ja Torniossa. Vuonna 1999 konsernin kokonaismyynti oli 1045 miljoonaa litraa.Vuonna 2002 koko Helsingin tuotanto on tarkoitus siirtää Lahteen. Tuotannon keskittäminen nykyisillä toimintatavoilla aiheuttaisi varaston laajennuksen tarpeen Lahdessa.

Toimeksianto ja tulokset

Simuloinnin tavoitteena oli kehittää Lahden yksikön toimintaa siten, että varaston laajentaminen voitaisiin välttää. Simuloinnin avulla tuotannon ajostrategialle pyrittiin löytämään periaatteet, joilla valmistuotevaraston koko saataisiin minimoitua, ottaen huomioon myös toimitusvarmuus, tyhjäpäällysteiden tarve ja uudet tuotantolinjat. Toiminnan kehittämisestä tehtiin yhteensä kymmeniä erilaisia ajoja. Simuloinnin avulla ajostrategialle löydettiin periaatteet, joilla valmistuotevarastoa voidaan pienentää huomattavasti toimitusvarmuuden säilyessä edelleen erinomaisena.

Hyödyt

Simuloinnin avulla saavutettiin seuraavat hyödyt:

  • Vältettiin varaston laajennus
  • Varmistettiin uuden ajostrategian toimivuus
  • Minimoitiin valmistuotevaraston koko
  • Minimoitiin asetusajat uudella ajostrategialla
  • Minimoitiin tuotannon keskittämisestä aiheutuvat riskit