Pesmel – kuljetusketjun simulointi

Tausta

EP-Logistics oli mukana metsäteollisuuden kuljetusketjun automatisoinnin kehittämisprojektissa (Vetoketju -projekti). Projektin muina osapuolina olivat mm. UPM-Kymmene, M-real, VR Cargo ja Rauma Stevedoring. Hankkeen tuloksena syntyi automaattinen junavaunujen lastaus- ja purkausjärjestelmä. Projektista ja kokonaistoimituksesta vastasi Pesmel Oy. Ensivaiheessa järjestelmä otettiin käyttöön suomalaisen paperiteollisuuden rullakuljetuksissa. Myöhemmin kehitettävää järjestelmää voidaan hyödyntää hyvin kattavasti suomalaisten metsä- ja myös muiden massateollisuustuotteiden kuljetuksissa.

Toimeksianto ja tulokset

Vetoketju -projektissa simuloinnilla varmistettiin automaattisen purkausjärjestelmän toimivuus satamassa ennen käyttöönottoa. Lisäksi mallin avulla tutkittiin sataman vaihtoehtoisia toimintatapoja ja tätä kautta saatiin tietoa mm. tarvittavien resurssien määrästä ja varastotilojen tarpeesta. Simulointimallin avulla pystyttiin osoittamaan selkeästi erilaisten toimintavaihtoehtojen erot. Lisäksi tuotettiin tietoa päätöksenteon tueksi mm. järjestelmän sijoituspaikan ja tarvittavien investointien suhteen.

Hyödyt

Simuloinnin avulla saavutettiin seuraavat hyödyt:

  • Varmistettiin pilottiluonteisen järjestelmän toimivuus ennen käyttöönottoa
  • Selvitettiin erilaisten toimintatapojen ja käsittelymenetelmien suorituskyky ja vertailtiin niitä keskenään
  • Määritettiin tarvittavien siirtoalustojen lukumäärä ja varastojen koko
  • Selvitettiin työkoneiden käyttöasteet ja siirtoalustojen kuljetusmatkat ja siirtokerrat