Semtu – Varastoinnin kehittäminen

Tausta

Semtu Oy toimittaa materiaaleja ja betoniteollisuuden tuotantokoneita sekä niiden varaosia betoni- ja rakennusaineteollisuudelle, rakennusliikkeille ja rakennusalan keskusliikkeille Suomeen, Baltiaan ja Venäjän lähialueille. Yrityksen Sipoon Talmassa sijaitsevan varaston tilat oli koettu epäkäytännöllisiksi ja varastopaikkoja haluttiin lisätä rakennusta laajentamatta. Lisäksi haluttiin eroon varastopaikkojen niukkuuden vuoksi lattialle pinotuista kuormalavoista, jotka muodostivat työturvallisuusriskin.

Toimeksianto ja tulokset

Työssä laadittiin varastorakennukselle kolme erilaista layout-vaihtoehtoa, jotka erosivat toisistaan hyllyjen sijoittelun ja varastopaikkojen lukumäärän suhteen. Vaihtoehtojen lavapaikkamäärät laskettiin soveltaen mitattuja nykyisiä hyllyvälejä. Toteutettavaksi valitussa layout-vaihtoehdossa saatiin uusin hylly- ja tilajärjestelyin lähes kaksinkertaistettua varaston lavapaikkamäärä. Samalla kyettiin luopumaan tuotelavojen pinoamisesta varaston lattialle sekä lisäämään tavaran vastaanottotilaa.

Hyödyt

  • Saavutettiin tavoite varastopaikkojen lisäämisestä ilman laajennustarvetta
  • Suunniteltujen layout-vaihtoehtojen joukosta kyettiin valitsemaan paras toteutettavaksi
  • Uuden layoutin myötä varaston keräily tehostui ja vastaanottotiloja pystyttiin lisäämään
  • Työturvallisuus parani tilankäytön kehittämisen myötä
Varastoinnin kehittäminen