Kaskisten Satama – yleissuunnitelma 2016-2030

Tausta

Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab on maamme tärkeimpiä sahatavaran ja sellun vientisatamia, jonka läpi kulkee noin 1,1 miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa. Satama palvelee kustannustehokkaasti teollisten asiakkaiden kuljetustarpeita niin kappaletavaran kuin kuiva- ja nestebulk-tuotteidenkin osalta.

Toimeksianto ja tulokset

EP-Logistics laati Kaskisten satamaa varten yleissuunnitelman, joka kokosi yhteen satamaa käyttävien laivaajien, Satama Oy:n sekä sataman omistajan kehityssuunnitelmat. Yleissuunnitelman päivityksen tarve syntyi uusien laivalinjojen, lainsäädäntöön liittyvien uudistusten sekä sataman jatkuva palvelun, laadun ja ympäristötietoisen toiminnan kehittämisen myötä.

Hyödyt

  • Luodusta yleissuunnitelmasta hyötyvät sataman nykyiset ja uudet käyttäjät, palveluntuottajat sekä sataman sidosryhmät niin kehityshankkeiden suunnittelussa, suunnitelmien toteutuksessa kuin liiketoiminnan kehityksessäkin
  • Satama-aluevaraukset ryhmiteltiin loogisesti käyttötarkoituksen mukaan
  • Yleissuunnitelman satama- ja teollisuusaluevaraukset saatiin vahvistettua samanaikaisesti työn alla olleeseen Kaskisten sataman asemakaavaan