Atria – logistiikkakeskus

Tausta

Atrian Nurmon logistiikkakeskus siirtää Atrian logistisen järjestelmän uudelle aikakaudelle. EP-Logistics on ollut keskeisessä osassa uuden logistiikkakeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Uuden logistiikkakeskuksen myötä Atria pystyy vastaamaan entistä paremmin muuttuvan kaupan haasteisiin. Kertatilaukset ovat pienentyneet ja tilauksia tehdään entistä useammin. Kaiken toiminnan lähtökohtana on, että kuluttaja saa tuotteet entistä tuoreempina.

Toimeksianto ja tulokset

Logistiikkakeskuksen käyttöönoton jälkeen trukkiliikenne ja käsilavaus tuotantotiloissa ovat jääneet pois, mikä osaltaan edistää hygieniaa ja turvallisuutta. Turhien työvaiheiden karsiminen vähentää myös ympäristökuormitusta. Samalla varmistetaan kylmäketjun katkeamattomuus: plus kahden asteen lämpötila säilyy läpi koko prosessin. Keräilypisteissä tuotteet lavataan asiakkaan haluamassa hyllyjärjestyksessä. Uudessa keskuksessa reittikohtainen keräily muuttuu asiakaskohtaiseksi keräilyksi. Kun kaiken toiminnan lähtökohta on asiakas eikä reitti, tuotteiden läpimenoaika prosessissa lyhenee 12-14 tunnilla. Keräilypisteessä voidaan myös toteuttaa asiakaskohtaista palvelua, kuten hinnoittelua ja vientikartonointia.

Hyödyt

Uuden logistiikkakeskuksen käyttöönotolla saavutettiin mm. seuraavia hyötyjä:

  • Tuotteet liikkuvat entistä nopeammin sekä tuoreempina kaupan hyllylle ja kuluttajan pöytään
  • Tuotevalikoimien kasvattaminen ja pakkausvaihtoehtojen lisääminen helpottuu
  • Kiertonopeus kasvaa