Aker Finnyards – tuotannonsuunnittelutyökalu

Tausta

Aker Finnyards (myöhemmin STX ja nykyään Meyer Turku) on vaativiin laivanrakennusprojekteihin erikoistunut telakka. Telakan laivanrakennusprosessin eräänä keskeisenä osana on useista työvaiheista koostuva levylinja. Levylinja on toisinaan koko rakennusprosessin kannalta kriittinen pullonkaula, joten sen tehokas ohjaaminen on erittäin tärkeää.

EP-Logistics on kehittänyt Aker Finnyardsille simulointipohjaisen työkalun levylinjan tuotannon suunnitteluun ja optimointiin.

Toimeksianto ja tulokset

Helppokäyttöisellä simulointityökalulla voidaan nopeasti tarkastella ja optimoida erilaisia tuotanto-ohjelmia. Työkalun avulla voidaan varmistaa suunnitellun tuotanto-ohjelman toteutuskelpoisuus eri resurssien kapasiteettirajoitukset ja aikatauluvaatimukset huomioiden.

Simulointityökaluun syötetään tilauskanta ja muut tarvittavat lähtöparametrit. Käyttäjä voi halutessaan muokata esimerkiksi työjonoa tai resurssien kapasiteettia. Simuloinnin tulokset työkalu esittää havainnollisessa muodossa, esimerkiksi käyttöaste- ja gantt-graafeina. Lisäksi mallilla optimoitu tuotanto-ohjelma voidaan tulostaa valmiiksi työmääräykseksi linjalle.

Hyödyt

Levylinjan simulointityökalun avulla voidaan helposti selvittää esimerkiksi:

  • Toteutuskelpoinen tuotanto-ohjelma vallitsevassa työtilanteessa
  • Erilaisten tuotanto-ohjelmien toteutuskelpoisuus ja vaikutukset kapasiteettiin
  • Erilaisten resurssimäärien vaikutukset kapasiteettiin
  • Yllättävien tekijöiden, kuten uusien tilausten vaikutukset suunnitellun tuotanto-ohjelman onnistumiseen
  • Resurssien kuormitusasteet erilaisilla tuotanto-ohjelmilla